Back

Aurinko paistaa nyt myös Suomeen

Markkinat kasvavat, hinta laskee ja tekniikka kehittyy. Aurinko tarjoaa nyt loistavia liiketoimintamahdollisuuksia, myös Suomessa.

Tilastot kertovat nopeasti kasvavista aurinkosähkömarkkinoista, nyt myös Suomessa. Vuoden aikana uusien aurinkojärjestelmien määrä on, ellei räjähtänyt, niin ainakin kasvanut merkittävästi.

Muutamassa vuodessa myös maamme aurinkoenergiakeskustelussa on menty aimo harppaus eteenpäin. Juupas-eipäs-väittelystä on päästy eroon, kuten myös paikka paikoin nuivasta suhtautumisesta aurinkoenergiaan. Aurinkosähkörintamalla on syntynyt viime vuosina uusia liiketoimintamalleja, kun tekniikka on kehittynyt, markkinat kasvaneet ja aurinkosähkön hinta laskenut.

Otetaan esimerkki sopimustrendeistä. Tapana on ollut, että aurinkosähköjärjestelmän omistaja on saanut kompensaation tuotetusta energiasta niin sanotun syöttötariffin mukaisesti. Syöttötariffi on ollut muualla kuin Suomessa yleensä kiinteä kokonaissähkön (siirto + energia) hintaan verrannollinen kompensaatio tietylle sopimusajalle. Suomessa aurinkosähkön syöttötariffi, tai oikeastaan kompensaatio, on ollut yleensä hieman vähemmän kuin verkosta ostettava pelkkä energianhinta, muualla sen sijaan investointiin kannustava houkutin. Sijoitus aurinkosähköön on ollut investointipainoitteinen. Syöttötariffisopimukseen on kuulunut, että jos et tuota sähköä, et myöskään saa tuloja. Sähköntuotantoon ei ole velvoitetta.  Parasta  aikaa on suunnitteilla uudenlainen tukimalli uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetulla sähköllä (http://tem.fi/documents/1410877/2132292/HE_luonnos%2B14092017.pdf/5c7f255e-1568-4298-8672-6dc7927dcdc1).

Sittemmin mukaan ovat tulleet sopimukset, joissa aurinkosähkön myyjä velvoitetaan tuottamaan energiaa tietyn keskimääräisen tehon tai vuotuisen energiamäärän mukaisesti. Tämä asettaa toimitettavalle ratkaisulle enemmän laatuvaatimuksia ja vaatii myös sopimuksen tekijältä rahkeita olla lupausten takana vuosiksi eteenpäin.

Niin sanottuja PPA-sopimuksia (power purchase agreement) tehdään maailmalla yleisesti, ja ne tekevät tuloaan myös Suomeen, yhdessä hieman lyhyempiaikaisten leasing-sopimusten kanssa.

Uutta on sekin, että investoijat ja verkkoyhtiöt tekevät kumppanuussopimuksia aurinkosähköalan toimijoiden kanssa – jotta uusia liiketoimintamahdollisuuksia päästäisiin hyödyntämään.  Tästä käytännön esimerkki: kiinteistön omistajan ei tarvitse etupainotteisesti investoida aurinkoiseen energiantuotantolaitokseensa, vaan ainoastaan sitoutua ostamaan energiaa tietyksi ajaksi sovitulla hinnalla.

Aurinkosähkön hinnan halpeneminen houkuttaa uudentyyppisiin ratkaisuihin. Megawattiluokan aurinkovoimalat ovat kohta suomalaistakin arkea. Teollisuuden on yhä helpompi saada aurinkoenergiaa käyttöönsä, sillä leasing- tai PPA-sopimuksia on helppo tehdä ilman suuria alkuinvestointeja. Ja kun hinta on tullut reippaasti alas, tämä on yhä houkuttelevampaa.

Valoa näkyy myös kotimaisilla aurinkoenergialaitteiden vientimarkkinoilla. Me ABB:llä olemme niin ikään tässä vahvasti mukana. Tästä tuore esimerkki on aurinkosähköjärjestelmän pääkomponenttien toimittaminen Jordanian Mafraqin kahteen aurinkosähkövoimalaan (kumpikin 62 MW).

Vaikka aurinkosähköpaneelit tehdään muualla, järjestelmät suunnitellaan ja asennetaan paikallisesti. Suomalainen osaaminen on kehittynyt nopeasti omaksi sektorikseen. Kotimarkkinoilla on syntynyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia operoinnissa, huollossa, asennuksessa ja suunnittelussa.

Ehkä pessimistitkin näkevät jo, että aurinko paistaa paitsi risukasaan, myös Suomeen.

 

0 Comments

Kommentoi(0)

Puheenaiheena nyt –sivuston keskusteluohjeet

Footer

Verkkosyötteet