Pohjoismainen energiajärjestelmä on keskellä muutosta, uuden teknologian merkitys kasvaa

ABB:n Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaan katolla sijaitsevan aurinkovoimalan tuottama sähkö tasaa tehtaan energian-kulutushuippuja. Myös tehdasalueen trukit kulkevat aurinkoenergian voimalla.

Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja hiilidioksidivapaamman tulevaisuuden rakentamisessa sähköllä on keskeinen rooli.

Vuosi Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen, Fijin COP23-kokouksen lähestyessä, uusiutuvan energian asennukset ylittävät ennätyksiä kaikkialla maailmassa, myös Pohjoismaissa. Vuonna 2016 investoinnit sähkösektoriin ylittivät ensimmäistä kertaa investoinnit öljyn, kaasun ja kivihiilen tuotantoon. Investoinnit puhtaaseen energiaan olivat 43% kaikista tuotantoinvestoinneista (IEA World Energy Investment 2017).

Liikenteessä, sähköautot ovat vielä häviävän pieni osa, mutta myös siinä muutos on nopeaa.  Suurimmat sähköautomäärät ovat Kiinassa, USA:ssa ja Norjassa. Lähinaapurimme Norja on erityisen kunnostautunut, peräti 29% uusista autoista on sähköautoja, Bergenissä luku on jo 47%, Oslossa 36%. Myös Kiinan kiihtyvä kasvu on huomionarvoista, se on jo ohittanut USA:n sähköautomaana ja vastaa noin 40 prosentista maailman sähköautomarkkinasta. Kiinan autokannasta 1,6% on sähköautoja,  Pekingissä ja Shanghaissa jo noin 7%.  Vuonna 2020 kiinalaiset autonvalmistajat ennustavat myyvänsä 4,5 miljoonaa sähköautoa.  Eurooppalaisista Renault-Nissan uskoo myyvänsä 2,5 miljoonaa sähköautoa 2020 mennessä, Volkswagen 2 – 3 miljoonaa sähköautoa vuosittain vuoteen 2025 mennessä.  Tämän hetken ambitio on, että vuoteen 2030 mennessä 30% kaikesta autoilusta olisi sähköistä (IEA Global EV Outlook 2017).

Myös energiavarastomarkkina on vahvassa kasvussa.  Uusiutuva energia kaipaa rinnalleen varastointia. Samalla sähköautojen kehitys ajaa osaltaan jättipanostuksia akkuteknologiaan.  Globaalit ennusteet näyttävät yli 50 prosentin vuosittaista kasvua akkuihin perustuville energiavarastoille. Jo tänään, akut ovat yhä laajemmin käytössä uusiutuvan energian rinnalla, kulutushuippujen tasaajana ja stabiiliuden varmistajana.

Miten nämä muutokset näkyvät energiajärjestelmässämme?

  1. Kaupalliset energiamarkkinat ovat muuttuneet

Merkittävät tuet uusiutuvalle ovat muokanneet myös kaupallisia energiamarkkinoita.  Jo rakennettu tuuli- tai aurinkovoima on tuotantokustannuksiltaan halpaa, ja on syrjäyttänyt vapailla energiamarkkinoilla perinteistä tuotantoa.  Sähkön hinta on halpaa, tulovirrat energiayhtiöille ovat pienentyneet ja siten mahdollisuudet uusiin investointeihin heikkenevät.

Uusiutuva, jaksoittainen energia tarvitsee tuekseen säädettävää tuotantoa.  Toisaalta yhdistelmä halvasta sähkön hinnasta ja vain toisinaan käynnistettävästä perusvoimasta ei innosta sijoittajia.  Tämä on huono juttu paitsi uusiutuvan tuotantokuoppien tasaamisen myös järjestelmän luotettavuuden kannalta.

  1. Uusiutuvan energian lisääntyessä nopean säätövoiman ja häiriöreservien merkitys kasvaa

Sähköntuotanto on valtava, monimutkainen koneisto, jonka vakaus on perustunut suurten tuotantoyksiköiden samaa tahtia pyörivään valtavaan generaattoreiden ja turbiinien massaan.  Aurinkovoimassa tätä elementtiä ei ole lainkaan ja tuulivoimassa vain nimellisesti.  Energiatasapainon lisäksi, järjestelmän stabiilius on uhattuna. Kun jaksottainen uusiutuva tuotanto korvaa perinteistä perusvoimaa, nopean säätövoiman ja joustavan kulutuksen merkitys ja kaupallinen arvo kasvaa, sitä enemmän mitä reaaliaikaisempaa säätö on.

  1. Tuotanto ja kuormat hajautuvat

Kun vielä otetaan huomioon uuden teknologian sinänsä erinomainen ominaisuus eli skaalautuvuus, nähdään haasteen monimutkaisuus.  Aiemmin energiajärjestelmä koostui ennustettavasta kuormasta ja suhteellisen helposti säädettävistä suurista tuotantolaitoksista.  Nyt joustamaton, satunnaisesti vaihteleva tuotanto on hajallaan, ripoteltuna tuhansiin pieniin yksiköihin, aurinkovoimaksi talojen katoille tai ympäri rannikkoja.  Kysynnän on joustettava, koska tuotanto ei yksin siihen kykene. Sähköautot ja energiavarastot tuovat osaltaan joustavuutta kulutuspuolelle, pienissä yksiköissä, mutta yhdistettynä merkittävästi

Perinteinen ajatus voimajärjestelmän toiminnasta, ohjauksesta ja taustalla olevasta energiamarkkinasta on siis murroksessa. On luotava järjestelmiä, joilla voidaan varmistaa sähkön saatavuus ja stabiilius yhä haastavammassa ympäristössä.  Nykyisen säätövoiman lisäksi tarvitaan nopeaa, reaaliaikaista pienten yksiköiden säätöä.  Perinteisten voimayhtiöiden rinnalle energiamarkkinoiden toimijoiksi nousee uusia pelureita. Kotitaloudet ja uudet ketterät energiaoperaattorit yhdistelevät pienistä energiavirroista ja säädettävyydestä suurempia puroja. Sähkön siirto ja jakeluverkot vaativat hajautetumpaa älyä mahdollistaakseen uusiutuvan energian ja uudentyyppisen joustavan kulutuksen hyödyntämisen.  Kaikki tämä luo ja vaatii uutta teknologiaa.

Suomen ABB:llä on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiaklusterissa.  Suomalaiset innovaatiot sähkönjakeluautomaatiossa, uusiutuvan energian tuotannossa ja älykkäiden kaupunkien rakentamisessa ovat globaalin teknologiakehityksen kärkeä.   Tietotekniikka, digitaalisuus ulottuu kaikkiin laitteisiin, sekä tuotannossa, kulutuksessa että sähköverkoissa. Tämä vaatii myös toimittajilta uutta kyvykkyyttä. ABB Ability™ on toimialarajat ylittävä digitaalinen kokonaisratkaisumme, missä yksittäiset laitteet, järjestelmät ja pilvipalvelut yhdistyvät, antaen asiakkaillemme mahdollisuuden tietää enemmän, tuottaa enemmän ja toimia tehokkaammin. ABB Ability™ yhdistää syvällisen toimialaosaamisen ja yhä laajenevat digitaalisuuden mahdollisuudet.

 

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Matti Vaattovaara

Toimin ABB.llä myyntijohtajana vastuualueenani Power Grids -divisioona ja keskijännitetuotteet sekä energisektori. Olen ollut ABB:llä vuodesta 2005 lähtien myynnin ja Servicen johtotehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa liikkeenjohdon konsultoinnissa, sekä kansainvälisissä projektitehtävissä. Koko urani olen päässyt työskentelemään vaativien ja osaavien asiakkaiden kanssa. Koulutukseltani olen tuotantotalouden tohtori Otaniemestä.
Related stories
Kommentoi