Mistä apu automaatioprojektin tehostamiseen?

Tehdas- ja koneautomaation virtuaalinen mallinnus tehostaa suunnittelu- ja testausvaihetta ja tekee käyttöönotosta nopeaa.

Softaa, koodia, ohjelmistoa – kaikki laitteet sisältävät sitä ja samalla se on yksi teollisen automaatioprojektin suurimpia kustannuseriä. Tehdas- ja koneautomaatio ottaa teollisen internetin myötä suuria harppauksia eteenpäin. Näiden harppausten takana on usein erittäin monimutkaisia eri valmistajien prosesseja, sovelluksia ja laitteita, joiden yhteensovittaminen on hidasta ja työlästä. Kokonaisratkaisut vaativat suuren joukon ohjelmointi-, konfigurointi- ja käyttöönottotyökaluja ja niiden osaajia. Ohjelmistojen paljous johtaa pitkiin kehitysaikoihin ja suurin riskeihin. Tehokkuutta saadaan virtuaalisella mallinnuksella.

Automaatioprojektin tehokas läpivienti vaatii mahdollisimman lyhyen suunnittelun, testauksen ja käyttöönoton läpimenoajan. Teollisen internetin aikakaudella tämä tarkoittaa laitteiden ja ohjelmistojen kommunikointirajapintojen saumatonta yhteistoimintaa. Sähkö-, mekaniikka- ja ohjelmistosuunnittelu on tehtävä rinnakkain. Virtuaalisten prototyyppien koneista, tai koko tuotantolinjasta, on oltava saatavilla projektin kaikissa vaiheissa. Haluttuja toimintoja ja ratkaisuja on päästävä testaamaan nopeasti ja virtuaalisesti, ilman todellisia laitteita.

Virtuaalinen malli mahdollistaa toiminnallisuuksien ja innovaatioiden kokeilemisen jo kehitys- tai prototyyppivaiheessa. Se tekee suunnittelusta tehokasta ja testauksesta ja käyttöönotosta nopeaa. Kun ongelmat havaitaan ja korjataan jo suunnittelupöydällä, on tuotantokatkos käyttöönottovaiheessa mahdollisimman lyhyt. Myös olemassa olevia prosesseja voidaan virtualisoida ja muutoksia laitteisiin tai parametreihin simuloida. Simuloinnilla voidaan kokeilla erilaisten muutosten vaikutuksia tuotantomääriin ja -kustannuksiin tai esimerkiksi energiatehokkuuteen. Paljon laskentatehoa vaativat simuloinnit voidaan ulkoistaa pilvipalveluihin. Jopa henkilöstön käyttökoulutukset voidaan suorittaa virtuaalisessa ympäristössä.

Virtualisointi tuo tehokkuutta. Työkalut siihen ovat jo olemassa. Varmista, että olet mukana.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Aki Kulmala

Toimin myyntijohtajana ABB:llä. Vastaan teollisuuden voimansiirtoon ja automaatioon sekä uusiutuviin energioihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynnistä suomalaisille asiakkaille. Lisäksi vastuullani on kappaletavarateollisuuden asiakassektori koko ABB:n tarjonnan osalta. Olen työskennellyt ABB:llä vuodesta 2000 lähtien tuotekehityksen ja myynnin tehtävissä. Asiakasyhteistyö ja asiakkaan haasteiden ratkaiseminen ovat työni suola. Erityisesti minua kiinnostaa uusiutuviin energioihin, kuten aurinkoenergiaan, liittyvät liiketoiminnat sekä teollisen internetin mahdollistama palvelukonseptien kehittäminen.
Kommentoi