Mikä on konesalisi heikoin lenkki?

Moderni konesali on monimutkainen järjestelmäkokonaisuus. Ennakoimaton tuotantokatko voi olla kohtalokas. Tunnistatko sinä konesalisi heikoimmat lenkit?

Konesalin järjestelmäkokonaisuus sisältää muun muassa sähkönjakelu-, UPS-, varavoima-, automaatio- ja jäähdytysjärjestelmiä. Ennakoimaton tuotantokatko voi aiheuttaa operaattorille merkittäviä suoria ja välillisiä kustannuksia, jopa maineen menetyksen sekä monien digitaalisen talouden, yhteiskunnan, liike-elämän ja kansalaisten toiminnan kannalta kriittisten toimintojen ja palveluiden keskeytyksen. Miten siis varmistaa konesalin käytettävyys?

1. Selvitä kunto

Toteuta konesalin kriittisen infran kartoitus sisältäen laitteiden ja järjestelmien teknisen elinkaaren, teknisen ja henkilöturvallisuuden, kriittisyyden ja riskien selvityksen. Käytä kartoituksessa apuna kriittisen infran asiantuntijayritystä.

2. Tunnista ”heikoimmat lenkit” (Single point of failure)

Konesalien teknisissä järjestelmissä on useita yksittäisiä potentiaalisia vikaantumispisteitä, joista kukin voi jo yksin aiheuttaa vakavan järjestelmätason häiriön ja kriittisen tuotantoprosessin kaatumisen. Olemme tunnistaneet yleisimmät konesali-infran vikaantumispisteet. Tiedätkö sinä, mitkä ovat konesalisi vikaantumispisteet ja heikoimmat lenkit?

3. Tukeudu huolloissa paikalliseen erikoisasiantuntijaan

Hyvin suunniteltu ja toteutettu on käytettävyyden lähtökohta. Pitkäjänteinen ylläpito takaa jatkuvan ja luotettavan toiminnan. Erinomainen tapa lähteä liikkeelle on toteuttaa alkuun teknisen infran kartoitus, korjata tunnistetut tekniset viat, eliminoida vikaantumispisteet ja suunnitella asiantuntijayrityksen kanssa tarpeeseen soveltuva järjestelmätason huolto-ohjelma.

4. Varmista kriittisten varaosien saatavuus

Liiketoiminnan jatkuvuuden ja huoltovarmuuden kannalta on tärkeää varmistaa kriittisten varaosien tarve ja luoda niiden hallintasuunnitelma. Näin varmistetaan, että varaosia on saatavana myös poikkeusolosuhteissa.

5. Luo elvytyssuunnitelma (Disaster recovery plan) 

Tuotantokatkon elvytyssuunnitelman ensimmäinen vaihe on riskien tunnistaminen etukäteen ja niiden poistaminen. Kun kriittisen infran kartoitus on toteutettu, yksittäiset vikaantumispisteet tunnistettu ja mahdolliset epäkohdat korjattu, ollaan jo pitkällä. Säännöllinen laitteiden ja järjestelmien huolto ja kriittisten varaosien saatavuuden varmistaminen tuo lisää turvallisuutta. Valmistele kirjallinen suunnitelma, joka sisältää ennakoivat, vikatilanteen aikaiset ja tuotannon palauttamiseen liittyvät toimenpiteet. Suunnitelman laatimisessa apua löytyy kriittisen infran erikoisasiantuntijayrityksestä.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Timo Kontturi

Toimin Data Center -toimialavastaavana Suomen ABB:llä. Kehitän paikallisille ICT-yhtiöille ja konesalioperoijille suunnattua teknologia- ja palvelukokonaisuuttamme yhteistyössä globaalin ja paikallisen organisaatiomme kanssa. Työni on erittäin dynaamista, innostavaa, mielenkiintoista ja poikkitieteellistä digitaalisen vallankumouksen ytimessä sisältäen muun muassa strategista ja taktista markkinointia, teknologia- ja palvelukonseptien kehittämistä, myynnin johtamista, kansainvälisten ja paikallisten asiakkaiden sekä sidosryhmien tapaamisia. Olen työskennellyt ABB:llä vuodesta 2001 lähtien liiketoiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja myynnin eri tehtävissä erittäin kansainvälisessä kehyksessä. Koulutustaustani on kansainvälinen liiketoiminta. Työssäni innostaa sen kansainvälisyys ja eri kulttuurit, dynaamisuus ja uuden kehittäminen.
Kommentoi