100 miljardin markkina odottaa ottajaansa

Asennetun aurinkosähkökapasiteetin määrä kasvaa kiihtyvään tahtiin. 100 miljardin markkinoilla olisi kasvumahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Maailmantalouden tilanteesta huolimatta asennetun aurinkosähkökapasiteetin määrä kasvaa vuodessa noin 50 gigawattia ja vuotuisen kokonaismarkkinan koko on  lähes 100 miljardia dollaria. Näkymät ovat loistavat, elleivät suorastaan aurinkovoimaiset, globaalisti.

Suomikin on kuronut kiinni naapurimaiden etumatkaa aurinkosähkön hyödyntämisessä. Viimeistään tänä vuonna siirrymme Suomessakin aurinkosähkön hyödyntämisessä uudelle tasolle. Erikokoisia järjestelmiä on toteutuksessa ympäri maata ja ensimmäiset megawattiluokan laitokset ovat lähes valmiita.

Syynä tähän äkilliseen suunnanmuutoksen Suomessa on rivakka esteiden madaltaminen määräyksiä selkeyttämällä, mutta ennen kaikkea aurinkosähköllä tuotetun energian kilpailukyvyn parantuminen aurinkosähköpaneelien hinnan alenemisen myötä. Tosin vielä on muutama mutka matkassa, jotta yksityinen ihminen voisi helposti tehdä puhtaan aurinkosähköisen tekonsa.

Globaalisti vuotuisesti asennettu uusi kapasiteetti jakautuu tasaisesti pientalojen, teollisuuden ja liiketilojen sekä voimalaitossovellusten kesken. Voimantuotannon näkökulmasta aurinkosähkö on kuitenkin pääosin hajautettua tuotantoa, lähellä kulutuspistettä. Suomalaisella teknologiaosaamisella on annettavaa laajemminkin aurinkosähkön hyödyntämisen mahdollistamisessa. Hajautetun tuotannon lisääntyessä tarve älykkäisiin sähköverkkoihin kasvaa muun muassa mittaroinnin, kulutuksen ohjauksen sekä ennakoinnin osalta. Myös helppokäyttöisille, pientuottajille sopiville langattomille ratkaisuille olisi tarvetta. Suomessa löytyisi varmasti tietotaitoa niin ohjelmisto- kuin laitepuolelle, mutta erityisesti kokonaisratkaisujen toimittajia tarvittaisiin enemmän. Kotimarkkinoilla testattujen ratkaisujen ja referenssien myötä vienti vauhdittuisi.

ABB kehittää aurinkosähköjärjestelmän aivoja eli aurinkosähkövaihtosuuntajia täällä Suomessa, suomalaisin voimin. Ilman 45 vuoden kokemusta tehoelektroniikan kehittämisestä ja valmistuksesta Suomessa tämä ei olisi mahdollista.

Vaikka ABB:llä on pitkät perinteet tutkimuksessa ja uuden teknologian kehittämisessä, ilman yhteistyötä yliopisto- ja korkeakoulumaailman kanssa siirtyminen perinteisestä tehoelektroniikasta uuteen sovellukseen ei olisi ollut mahdollista näin nopeasti. ABB jatkaa tätä yhteistyömallia myös aurinkosähköliiketoiminnan peruskivenä laajalla rintamalla yhteisillä hankkeilla Aalto-yliopiston sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten yliopistojen kanssa. Yhteistyö palvelee kaikkia osapuolia. ABB:lle se tuo vaihtoehtoisia ratkaisua  teknisiin haasteisiin, korkeakoulumaailmalle liiketaloudellisia reunaehtoja teknisille toteutuksille kahlitsematta kuitenkaan ideoinnin vapautta.

Tuorein käytännön esimerkki panostuksista tähän liiketoimintaan on ABB:n helmikuun alkupuolella käyttöön vihkimä aurinkovoimalaboratorio, jossa testataan ja kehitetään isoja voimalaitosinverttereitä. Tämä mahdollistaa yhä isompien inverttereiden kehittämisen jatkumisen sekä samalla yhä vaativampien verkkovaatimusten testaamisen ja sopivien ratkaisujen löytämisen.

Entä mitä seuraavaksi Suomessa? Kotimarkkinoiden kasvaessa alalla toimijoiden määrä lisääntyy, mikä synnyttää uusia ideoita, osaajia ja varmasti myös uutta kannattavaa vientiä. Ja tietysti paljon uutta puhdasta energiaa, myös Suomeen.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Jyrki Leppänen

Vastaan ABB:llä aurinkosähkövaihtosuuntaaja-liiketoiminnassa voimalaitoskokoluokan aurinkosähköinverttreiden globaalista tuotehallinnasta. Käytännön työssäni olen hyvin paljon tekemisissä eri puolilla maailmaa olevien paikalliskonttoreidemme ja heidän asiakkaidensa kanssa tuomassa näkemystä ja asiantuntemusta mutta myös etsimässä asiakastarpeita ja saamassa uusia ideoita. Tulin ABB:lle reilut lähes 10 vuotta sitten mukaan pieneen tiimiin käynnistämään ABB:lle aivan uutta liiketoimintaa. Pitkällinen kokemukseni uusista energiatekniikoista ja erityisesti aurinkosähköstä olivat tässä merkittävänä apuna. Käytännössä työni vaihtelee välillä hyvinkin teknisistä asioista, myyntiin ja markkinointiin ja jopa tutkimustakin sivuten. Tekniset yksityiskohdat ovat töiden suola, mutta kyllä kansainvälisessä liiketoiminnassa uudet tuttavuudet ja kulttuurit ovat mielenkiintoinen asia.
Kommentoi