Robottihallitus, kiitos

Kovat ajat vaativat määrätietoista johtajuutta. Lääkkeet suomalaisen teollisuuden nousuun ovat jo olemassa, mutta reseptin kirjoittajat epäröivät.

Suomi ei ole suojassa kansainväliseltä kilpailulta. Nykyaikana tuotteet valmistetaan siellä, missä tuottavuus on paras. Yksinkertaistettuna tuottavuuden mittarina toimii tuotos/panos-suhdeluku, jonka avulla kaikki maat voidaan asettaa vertailukelpoisiksi. Korkea verotus nostaa kustannuksia ja vaikuttaa alentavasti tuottavuuteen. Kustannuksia nostavat muun muassa myös manuaaliset työvaiheet.

Modernilla automaatiolla ja roboteilla saadaan valmistettua tasalaatuisia tuotteita tehokkaasti ja turvallisesti. Myös suomalainen koulutustaso antaa meille hyvän perustan ponnistaa maailman kärkikastiin robotiikan hyödyntämisessä. Asenteessa riittää vielä kehitettävää.

Investointeihin vaikuttavat tulevaisuuden näkymät ja tuottavuus. Uskoon paremmasta suomalaisen teollisuuden tulevaisuudesta voidaan vaikuttaa osittain hallituksen toimesta. Edistämällä investointeja automaatioon ja robotiikkaan valtiovalta synnyttäisi positiivisen kierteen ja siten osoittaisi luottamuksensa kotimaiselle valmistavalle teollisuudelle.

Kovat ajat vaativat määrätietoista johtajuutta. Suomea johtaa pian uusi hallitus, joka toiminnallaan voi vaikuttaa positiivisesti suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn. Tehdään Suomesta nyt robottimyönteinen maa, lisäkoulutetaan automaatio- ja robottiosaajia, viritetään valmistava teollisuus huippuun nostamalla automaatioastetta – ja käännetään teollisuuden kurssi kohti taivasta. Arvoisa tuleva hallitus, kirjoittakaa resepti. Kiitos.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Janne Leinonen

Toimin ABB:llä Suomessa Robotics-liiketoimintayksikön johtajana. Työni on monipuolista ja saan työskennellä modernin tekniikan parissa kansainvälisessä yrityksessä. ABB:llä olen työskennellyt reilut kymmenen vuotta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin erilaisissa tuotehallinnan ja myynnin johtamistehtävissä. Koulutukseltani olen tuotantotalouden diplomi-insinööri. Nykyisessä työssäni tekniikka ja talous yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla. On innostavaa, kun saa tehdä työtä robotiikan parissa yhdessä innovatiivisen porukan kanssa.
Kommentoi