Meriliikenteessä yhä varaa päästöjen leikkaamiseen

Maailman meriä seilaa noin 100 000 laivaa, joilla kulkee 90 % maailmankaupasta. Hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen on vielä monia keinoja.

Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että ilman merenkulkua puolet maailman ihmisistä kärsisi nälkää ja puolet vilua. Vaikka merikuljetus on ympäristöystävällisin ja edullisin tavaroiden kuljetusmuoto, maailman merillä seilaavat lähes 100 000 laivaa päästävät hiilidioksidia ilmaan. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tuoreen tutkimuksen mukaan globaalisti merenkulku tuotti vuonna 2012  796 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, kun se vuonna 2007 tuotti 885 miljoonaa tonnia. Vuonna 2007 merenkulun päästöt olivat 2,8 % kaikista globaaleista päästöistä ja vuoteen 2012 mennessä osuus oli laskenut 2,2 prosenttiin. Suunta on siis oikea.

Kuitenkin, “business as usual”-skenaariot indikoivat, että hiilidioksidipäästöt kasvavat vuoteen 2050 mennessä 50 – 250 % riippuen tulevasta taloudellisesta kehityksestä ja energiankäytön kehittymisestä. Tulossa on myös uusia kuljetusreittejä, ja kuljetettavat matkat saattavat kasvaa. Esimerkiksi Afrikassa kulutus lisääntyy maanosan vaurastuessa. Koska talouden kehittyminen on elinehto, on löydettävä jatkuvasti ratkaisuja päästöjen ja energiankulutuksen pienentämiseksi.

Uudisrakennuksissa energiatehokkuus on jo tärkeänä elementtinä mukana ratkaisuja valittaessa, mutta entä olemassa olevat laivat? Niin sanottu slow steaming eli laivojen nopeuksien alentaminen, on jo parantanut tilannetta. Voidaanko laivoille tehdä muuta, kun useimmat niistä ovat vielä vuosikymmeniä liikenteessä?

Kyllä voidaan. Otetaan esimerkiksi laivojen sähkön kulutus. Vanhemmissa laivoissa on paljon huonohyötysuhteisia ja vakionopeudella pyöriviä sähkömoottoreita. Energianhallinnassa yleisesti on parantamisen varaa. Vanhoja laivoja ei operoida energiaa säästävimmällä tavalla, joten modernisoinnit ja ohjelmistosovellusten käyttöönotto ovat perusteltavissa. Erityisesti risteilijöissä, matkustaja- ja ro-ro-lautoissa, konttilaivoissa sekä öljynporauslautoissa ja -laivoissa on suurin potentiaali suuren sähkönkulutuksensa vuoksi, mutta muissakin laivoissa on paljon tehtävissä. CO2-kokonaispäästöihin näillä saatava parannus on toki suhteellisen pieni, mutta päästöjen pienentäminen ei ole ainoa kannuste. Pienenevä polttoainelasku maksaa energiansäästömodernisoinnit nopeasti takaisin.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Antti Lehtelä

Työskentelen markkinointipäällikkönä ABB:llä Marine and Ports –yksikössä. Vastaan meriteollisuuden tarpeisiin tehtävien propulsiotuotteiden markkinoinnista maailmanlaajuisesti. Yli 30-vuotisen ABB-urani olen omistanut laivoille, olen toiminut erilaisissa laivoihin liittyvissä myynti ja markkinointitehtävissä. Työssäni mielekkäintä on sen monipuolisuus ja se että toimimme monessa suhteessa markkinoilla suunnannäyttäjänä ja tuomme markkinoille uusia ja innnovatiivisia tuotteita. Niiden markkinoinnissa riittää kyllä työtä.
Kommentoi