Kuuluvatko älykäs asuminen ja fiksu energiankäyttö jo sinun arkeesi?

Kerrostaloasukkaallakin voi olla lähes reaaliaikainen tieto energiankuluksesta ja etäohjausmahdollisuus kodin eri toiminnoille. Onko tämä jo sinun arkea?

Asuntotuotannon sähköinen varustetaso on viimeiset vuosikymmenet pitkälti pysynyt lähes ennallaan. Samalla muu tekniikka, erityisesti älypuhelimet ja tabletit tuovat asukkaille valtavasti mahdollisuuksia erilaisine pilvipalveluineen. Sähköinen talotekniikka on kuitenkin myös kehittynyt IT-kehityksen mukana ja tarjoaa asukkaille mobiililaitteiden kautta lähes reaaliaikaista tietoa niin omasta energian- ja vedenkulutuksestaan kuin vaikkapa taloyhtiön tilanteesta. Perinteinen kiinteistöautomaatio ja asuinhuoneistojen automaatio voidaan yhdistää ja kokonaisuuden hallinnalla saada aikaan merkittäviä säästöjä. Miksi näitä ratkaisuja ei sitten ole laajemmin jo käytössä?

Kun asuntojen sähkön-, lämmön- ja vedenkulusta mitataan ja mittaustietoa käytetään myös laskutukseen, vaikutus näkyy myös koko taloyhtiön tasolla. Kun sama tieto tuodaan lähes reaaliaikaisena nähtäville euroina, niin kulutustottumukset yleensä muuttuvat. Mittausten lisäksi tietoa voidaan käyttää erilaisiin turvallisuutta lisääviin asioihin. Kun kotona/poissa-painiketta painetaan kotoa poistuttaessa, kaikki sähköiset laitteet voidaan kytkeä pois, ilmanvaihto ohjata minimiin ja laskea lämpötilaa. Mikäli poissa-tilan aikana vettä kuluu, todennäköisesti jokin laite vuotaa ja siitä voidaan tehdä hälytys. Vastaavasti mikäli palovaroitin hälyttää, sähköiset laitteet voidaan automaattisesti kytkeä pois päältä ja siirtää tieto myös taloyhtiön hälytysjärjestelmään.

Edellistäkin mullistavampaa on, kun yhdistetään erilaisia mittaustietoja mahdollistamaan esimerkiksi vanhusten asuminen kotona. Mikäli omaiset tai kodinhoitopalvelua tarjoavat tahot haluavat tietää, miten vanhus kotonaan pärjää, voidaan automaation avulla seurata esimerkiksi käytetäänkö päivän aikana sähköä tai onko vettä kulunut. Mikäli päivän aikana kulutusta ei ole, voidaan lähettää viesti halutulle taholle ja näin varmistaa, että kaikki on kunnossa.

Aluerakentamisessa voidaan lisätä koko alueen energiatehokkuutta, kun edellä kuvattuja ratkaisuja otetaan käyttöön ja mittaustietoa kerätään hyödyttämään niin yksittäistä asunnonomistajaa, taloyhtiötä kuin laajemmin koko yhteiskuntaa. Uudisrakentamisen tai saneerauskohteen välillä ei ole eroa, ratkaisuja voidaan toteuttaa molemmissa tapauksissa. Aluerakentaminen mahdollistaa aivan uudenlaisten liiketoimintamallien käyttöönoton. Esimerkiksi energiayhtiöt voivat lähettää tiedon asukkaille kalliin sähkönhinnan ajankohdasta ja tarjota mahdollisuutta siirtää omaa kulutusta edullisempaan ajankohtaan. Palkkiona energiayhtiö voi hyvittää osallistumisesta korvauksen. Samalla voidaan vaikuttaa jopa kantaverkon varavoimalaitosten käynnistämiseen tai pikemminkin siihen, että voimalaa ei tarvitse käynnistää.

Helsingin Kalasatamaan ollaan rakentamassa uudenlaista asuinaluetta, jossa uusia ratkaisuja tullaan hyödyntämään rakentamisessa. Uskonkin, että Kalasatamasta muodostuu kaupunkirakentamisen uusi standardi, jonka rakenteita pidetään 20 vuoden päästä itsestäänselvyyksinä vähän samaan tapaan kuin autoissa on ilmastointi.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Harri Liukku

Toimin myyntijohtajana ABB:llä vastuualueena rakennusteollisuus. Käytännön työssäni olen hyvin paljon tekemisissä rakentamisen eri asiakassegmenttien, kuten rakennusliikkeet, suunnittelijat ja urakoitsijat, kanssa. Kokemukseni taloautomaatiosta niin liikerakentamisen kuin pientalorakentamisenkin osalta on jatkunut jo 13 vuoden ajan. Sähkö- ja automaatioala elää juuri nyt mielenkiintoista aikaa, kun uusiutuvat energiatekniikat, sähkömarkkinat ja energiatehokkuusmääräykset luovat alalle uutta liiketoimintaa. Älykkäät sähköverkot koskettavat meitä kaikkia ja ABB on mukana kehittämässä ja toteuttamassa älykkäitä ratkaisuja niin asuin- kuin liikerakentamiseenkin.
Kommentoi