Opintiellä työn arjessa

Suomen ABB:n henkilöstö kouluttautuu ja kehittää ammattitaitoaan lähes 20 000 päivää vuosittain.

Rahalliset panostukset osaamiseen kehittämiseen nousevat useisiin miljooniin. Luvut ovat suuria, mutta kuitenkin vain pieni osa totuudesta. Eniten opitaan työn arjessa ja työkiertoa hyödyntäen.

Ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen on erottamaton osa ABB:n yrityskulttuuria ja työn arkea. Opintielle ja itsensä kehittämiseen kannustetaan ja sitä tuetaan. Paitsi kursseilla, lyhytkoulutuksissa ja pidemmissä koulutusohjelmissa, ABB:läiset oppivat mentoriohjelmissa, työkiertoa hyödyntäen sekä toisiltaan työn arjessa.

Suomen ABB:ltä on jatkuvasti toistasataa henkilöä työkierrossa ulkomailla. Samoin muiden ABB-maiden osaajia oppimassa Suomessa. Työtehtävien kierto Suomen organisaationkin sisällä on suosittua ja siihen kannustetaan. Työn arjessa työtehtäviä vaihtamalla hankittu kokemus on vahvaa valuuttaa niin yritykselle kuin henkilön oman työurankin kannalta. Globaali yhteistyö ja osaamisen ja osaajien jakaminen on yksi tulevaisuuden menestyksen ehdottomista edellytyksistä.

Vuosittain ammattitaidon kehittäminen ja uran suunnittelu ovat olennainen osa kehityskeskusteluja. Tavoitteena on löytää yrityksen tavoitteita tukevia ja henkilöä motivoivia ratkaisuja osaamisen kehittämiseksi. Mahdollisuus ammattilaisena kasvuun ja oman osaamisen kartuttamiseen parantavat todistettavasti työmotivaatiota, työssä viihtymistä ja jaksamista ja lopulta työhyvinvointia. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ovat niin yrityksen kuin yksilönkin etu.

Yrityksemme tunnetaan johtavana teknologiaosaajana ja edelläkävijän aseman säilyttäminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä – läpi työuran. Juhlistamme tänä vuonna 125-vuotisia juuriamme Suomessa. Ammattitaito oli kunniassaan jo Strömbergin perustamisen aikaan 1800-luvun lopulla ja sitä se on tänäkin päivänä. Osaava henkilöstö on yrityksen menestyksen ehto.

Työelämä 2020 -blogi: Kehitättekö itse parhaat osaajat?

 

 

 

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Kaija Lehtineva

Toimin ABB:llä Talent Managerina ja yhden divisioonamme henkilöstöjohtajana.Työni on aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa niin paikallisesti kuin globaalisti sekä yhteisten toimintatapojen ja mallien koordinointia ja kehittämistä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Olen työskennellyt ABB:llä kaikkiaan 13 vuotta. Talent Managerin työssä innostaa mahdollisuus työskennellä osaavien ihmisten kanssa, kehittää jatkuvasti toimintaa ja kehittyä itse joka päivä.
Kommentoi