Aurinkosähköisempi tulevaisuus

Asennetun aurinkosähkökapasiteetin määrä Suomessa on laajasta kiinnostuksesta huolimatta edelleen pieni. Tulevaisuus on kuitenkin aurinkosähköisempi.

Vaikka aurinkosähkö on yhä kiinnostavampi vaihtoehto tuottaa energiaa, on asennetun kapasiteetin määrä Suomessa edelleen pieni. Vuoden 2012 lopussa se oli noin 0,2 W / asukas. Luku on Euroopan pienimpiä. Aurinkosähköä meillekin on kuitenkin tarjolla melkein yhtä hyvin kuin Keski-Euroopassa. Tämän selittää se, että säteilymäärän kasvaessa sähköenergian tuotto paranee ja lämpötilan kasvaessa huononee. Pimeiden jaksojen vastapainoksi Suomessa on kesällä pitkiä päiviä ja keväällä taas lämpötilojen ollessa matalalla auringon säteilyä on jo runsaasti tarjolla.

Tulevaisuus on kuitenkin ”aurinkosähköisempi”. Tähän on kaksi syytä: rakentamisen energiatavoitteet ja teknologian kehitys. Toki energiatuilla on vielä lähitulevaisuudessa suuri vaikutus, mutta jääköön ne tässä yhteydessä käsittelemättä. Aurinkosähkö on myös yrityksille erinomainen mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta näkyvästi.

Uudisrakentamisessa pyritään asteittain kohti nollaenergiatasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti osa rakennuksen vuotuisesta energian käytöstä joudutaan tulevaisuudessa tuottamaan itse ja käytännöllisimmin asia hoitunee aurinkoenergialla. Varsinkin tiheästi asutuilla alueilla, joihin rakentaminen on keskittynyt. Jo nyt rakentamisen yhteydessä kannattaa varautua aurinkosähkön tulemiseen vaikka järjestelmää ei vielä hankkisikaan. Varautuminen helpottaa aurinkosähköön siirtymistä kun se tulee jollain kriteerillä ajankohtaiseksi.

Auringon säteilyä sähköksi muuttavien elementtien kehityshankkeiden päälinjoina ovat korkean hyötysuhteen ja matalan kustannustason teknologiat. Esimerkiksi monikerrospaneeliteknologia hyödyntää auringon säteilyn energiaspektrin nykyisiä teollisessa mittakaavassa valmistettavia paneeleita paremmin. Aurinkosähköä tuottavia elementtejä voi tulevaisuudessa myös nähdä yhä useammissa paikoissa, kuten talojen rakenteissa ja mukana kannettavissa varusteissa tai jopa orgaanisia aurinkokennoja, joita voi levittää pinnoille maalia vastaavalla tavalla. Lähellä kaupallistamistakin olevia innovaatiota löytyy, kuten V3Solarin kehittämät pyörivät ratkaisut (Spin Cell ja CoolSpin).

Liiketoiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten minimointi on aitoa yritysvastuuta ja myös siihen aurinkosähkö sopii erinomaisesti. Tuottajaksi ryhtyminen on helppoa eikä hankinta välttämättä tarkoita suurta investointia. Aurinkosähkö on aidosti modulaarista, eli laajentaminen onnistuu kun vaikka tarve kompensoida liiketoiminnan energian kulutusta lisääntyy. Yritysvastuuseen liittyvä aurinkosähkön rakentaminen tuleekin lisääntymään sen helppouden ja näkyvyyden ansiosta samalla kun vihreyden merkitys yhteiskunnassa ja kilpailussa kasvaa.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Jari Konttinen

Kehitän ABB:llä palveluja ja ratkaisuja sähköjärjestelmiin, jotta tarjontamme vastaisi entistä paremmin sähköalan tarpeisiin. Pidän työstäni erityisesti sen monipuolisuuden vuoksi. Saan olla mukana ideoinnista konseptin rakentamiseen, myyntiin ja toteutukseen sekä jatkokehitykseen. Kaikkiin vaiheisiin kuuluu oleellisena osana tiimityö asiakkaiden ja ABB:läisten kanssa.
Kommentoi