Energiatodistus vai energiansäästöä?

Energiatehokkuus on paljon muutakin kuin energiatodistus. Mikäli kodin sähköjärjestelmän kokonaisuus ei ole hallinnassa, se voi johtaa säästön sijaan lisäkulutukseen. Parhaimmillaan automaatio tuo jopa 15 prosentin energiansäästön.

Uusi laskennallinen energiatodistuslaki puhuttaa niin uusien asuntojen rakentajia kuin 1.6.2013 alkaen myös vanhojen asuntojen myyjiä ja vuokraajia. Kesäkuun alussa energiatodistuslaki laajeni koskemaan vuonna 1980 ja sen jälkeen rakennettuja asuntoja. Myös vuokralle annettavista asunnoista on jatkossa oltava energiatodistus. Asunnon energialuokan perusteina käytetään lähinnä talon rakenteita ja lämmitysjärjestelmää, energiatodistus ei kuitenkaan ota kantaa asunnon päivittäiseen energiankulutukseen, eikä taloon hankitun automaatiojärjestelmän tuomia säästöjä huomioida lainkaan.

Asuntomessut ovat vuosittainen pientaloteollisuuden näytönpaikka. Tämänvuotisten messujen rakennuskohteissa on mitä erilaisimpia rakenteellisia ratkaisuja, joilla pyritään mahdollisimman alhaiseen E-lukuun. Rakenteellisilla ratkaisuilla ei enää paljoa ole tehtävissä, mutta automaatiolla kylläkin. Automaatiojärjestelmä voi tuoda jopa 5-15 prosentin säästön sähkölaskuun. Voisi melkein sanoa, että nykyiset talot eivät enää toimi ilman hallittua valvontaa ja automaatiota. Kuluttajan on erittäin vaikea ymmärtää ja tehdä valintoja erilaisten ratkaisujen välillä, koska energiatodistus antaa lähes kaikille ratkaisuille saman energialuokan.

Automaatiojärjestelmän tarkoitus on oikein suunniteltuna huolehtia automaattisesti toiminnoista, jotka käyttäjältä jäävät huomaamatta tai tekemättä. Asuntojen talotekniset järjestelmät monimutkaistuvat ja erilaisten sähköä käyttävien kulutuslaitteiden määrä tulee vain lisääntymään. Asuntomessuillta löytyy muun muassa aurinkosähkö- ja keräinjärjestelmiä sekä sähköautojen latausratkaisuja. Kun kesällä sähkönkäyttö on edullisimmillaan ja aurinkosähköjärjestelmän tuotto tehokkaimmillaan, niin asukkaat voivat jopa toimia tuottajina. Kun sähköautoa ladataan, ilmalämpöpumppua käytetään asuntojen jäähdytykseen, aurinkopanelit tuottavat sähköä ja ilmanvaihtokone on tehostustilassa, kokonaisuuden täytyisi toimia järkevästi. Parhaiten nämä asiat voidaan hoitaa automaatiojärjestelmän avulla, jossa käyttäjän tarvitsee vain käyttää yksinkertaisia ohjaustoimintoja, kuten kotona/poissa, poissa pitkään, loma.

Sähkönkulutuksen ohjaus on huomisen arkipäivää, mutta jo tänä päivänä on mahdollista ohjata erilaisia kodin laitteita ajallisesti niin, että kaikki kulutus ei ole päällä samaan aikaan. Asukkaat voivat seurata asunnon laitteiden energiankulutusta lähes reaaliaikaisesti ja he saavat selkeämmän kuvan siitä, miten talo toimii ja voidaanko joihinkin asioihin vaikuttaa jopa omalla käyttäytymisellä. Asukkaille tulee myös valittavaksi uusia tuotteita, kuten sähkön tuntihintaan perustuva laskutus, jolloin sähkönkulutuksen siirto halvimmille tunneille tulee vaikuttamaan jopa kulutustottumuksiin. Taloautomaatioratkaisujen pitää olla helppoja käyttää ja kaikkien hallittavissa, jotta niistä on hyötyä.

Energiatodistus antaa hyvän kuvan siitä miten talo on tehty, mutta vasta todellinen mitattu tulos antaa oikean kuvan siitä, miten talo toimii ja miten asumistottumukset vaikuttavat tulokseen. Tervetuloa tutustumaan KNX-taloautomaatioratkaisuihin Hyvinkään Asuntomessuille kohteeseen Kivenherra.

 

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Harri Liukku

Toimin myyntijohtajana ABB:llä vastuualueena rakennusteollisuus. Käytännön työssäni olen hyvin paljon tekemisissä rakentamisen eri asiakassegmenttien, kuten rakennusliikkeet, suunnittelijat ja urakoitsijat, kanssa. Kokemukseni taloautomaatiosta niin liikerakentamisen kuin pientalorakentamisenkin osalta on jatkunut jo 13 vuoden ajan. Sähkö- ja automaatioala elää juuri nyt mielenkiintoista aikaa, kun uusiutuvat energiatekniikat, sähkömarkkinat ja energiatehokkuusmääräykset luovat alalle uutta liiketoimintaa. Älykkäät sähköverkot koskettavat meitä kaikkia ja ABB on mukana kehittämässä ja toteuttamassa älykkäitä ratkaisuja niin asuin- kuin liikerakentamiseenkin.
Kommentoi