Positiivisella varauksella

Vapaus liikkua erilaisilla moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla on ollut mahdollista jo yli 100 vuotta. Teillä liikutaan myös seuraavien 100 vuoden aikana, mutta se mitä tankkiin laitetaan muuttuu.

Tieverkostossa liikkuvien ajoneuvojen yleisin voimanlähde on ollut polttomoottori. Ajoneuvojen öljypohjainen voimalinja on tuonut hyviä asioita ajoneuvoteknologian kehittymisen kautta; käyttövarmuutta ja ajan säästöä liikenteessä mutta toisaalta myös isoja haasteita, liittyen geopoliittisiin jännitteisiin kuin myös ilmastollisiin haasteisiin.

Öljyyn pohjautuva elämäntapamme on saapumassa risteykseen. Liikenne ja sen toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammassa syklissä. Myös EU:n tavoitteet ohjaavat sekä vähentämään öljyriippuvuutta että liikenteen aiheuttamia päästöjä kaupunkikeskuksissa nollatasoon vuoteen 2050 mennessä.

Pohjoismaissa sähkökäyttöisten ajoneuvojen tarvitsema sähköenergia tuotetaan monella eri tuotantomuodoilla, kuten aurinko-, tuuli-, vesi- ja ydinvoimalla sekä hyötysuhteeltaan huipputehokkaissa lämmön -ja voimantuotannon yhdistävissä voimalaitoksissa (CHP = Combined Heat and Power). Nykyinen suuntaus biomassan ja energiajakeen polttoon tällaisissa laitoksissa tukee osittain öljyriippuvuuden vähentämistä. Tuuli- ja aurinkovoiman lisärakentaminen vie oman aikansa, samoin energiantuotannon siirtyminen uusiutuviin primäärienergialähteisiin perustuvaksi.

Energiantuotannon monimuotoisuuden, hajautetun sähköntuotannon sekä sähkön uusien käyttötarkoitusten myötä älyverkkojen keskeinen rooli korostuu entisestään. Sähköä tuotetaan aina tarpeen mukaan, joten tuotannon ja kulutuksen tasapaino ja edelleen niiden ennustettavuus näyttelee jatkossa entistä keskeisempää roolia. Esimerkiksi sääennusteiden laajempi käyttö tuotannon ja kulutuksen yhtälössä on yksi jatkossa tarkemmin seurattava muuttuja.

Sähkökäyttöisyys ajoneuvoissa tulee leikkaamaan öljypohjaisten polttonesteiden verokertymää, mutta toisaalta liikenteen sähköistyminen tarjoaa uudentyyppisiä liiketoiminnan mahdollisuuksia; uusia palveluliiketoiminnan muotoja, uusia yhdistelmiä ohjelmistosovelluksista ja uusien tuotteiden valmistusta. Suomen kansalliset voimavarat tulisikin keskittää niihin osa-alueisiin, joissa on osoitettavissa liiketoimintaa kotimarkkinoilla sekä viennissä. Kokonaan uusia mahdollisuuksia on kehitteillä muun muassa Tekesin EVE-ohjelman electroMobility-projektissa; jossa jatkossa keskitytään todentamaan nykyinen ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristö sekä se millaisia uusia yhdistelmiä tiedonhallinnan, energiajärjestelmän ja liikennejärjestelmien välillä tarvitaan.

Jo nyt on selkeitä arvioita siitä, että ajoneuvojen voimalinjan kehitys tulee muuttumaan sähkökäyttöiseksi, se oli nähtävillä UITP-messuilla toukokuun lopulla Genevessä; lähes kaikki bussivalmistajat esittelivät sähköbusseja. Tulevaisuudessa polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot korvataan kenties uudenlaisia biopluginhybrideillä ja biotäyssähköautoilla, joissa on helposti lisättävissä biopolttoaineella toimiva ns. matkanvarmistin (range extender) tai sisätilanlämmitin tai molemmat, jotka toimivat uudentyyppisillä biopolttoaineilla.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Jukka Mäkinen

Toimin ABB:llä tuotepäällikkönä uusiutuviin energioihin liittyvien teknologioiden parissa. Työkenttääni kuuluvat niin sähköinen liikenne kuin uusiutuvat energiamuodotkin. Käytännön työ on erilaisten tuotteisiin ja palveluihin liittyvien tarpeiden selvittämistä, megatrendien seurantaa, eri teknologioiden mahdollisuuksien kartoittamista, markkinointiviestintää ja ratkaisumyyntiä. Työssäni innostavinta ja haastavinta on sen monimuotoisuus.
Kommentoi