Ovatko varustamot valmiita panostamaan tulevaisuuteen?

Noin 90 prosenttia maailmankaupasta kuljetetaan meritse ja jo noin 3 prosenttia maailman pakokaasupäästöistä tulee merenkulusta. Onko laivojen energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen pienentämiseksi tehtävissä jotain?

Kyllä on, keinoja on monia. Ensinnäkin säädöksin. Laivoille tulee uusia säädöksiä, joiden avulla pyritään pienentämään merenkulun päästöjä ja polttoainekulutusta. Tämän vuoden alusta on otettu käyttöön mystiset kirjainyhdistelmät EEDI ja SEEMP. EEDI (Energy Efficiency Design Index) määrittelee vaatimukset uusien laivojen energiatehokkuudelle. SEEMP taas on Ship Energy Efficiency Management Plan, joka edellyttää, että laivan operoijalla on käytössään suunnitelma operoinnin energiatehokkuuden parantamiseksi. Näiden säädösten mukaan Itämerellä ja muilla ECA (Emission Control Area) –alueilla toimivien laivojen rikkipäästöt tulee pienentää murto-osaan vuoden 2015 alusta lähtien. Myös uusia typpipäästösääntöjä on otettu käyttöön ja ne edelleen kiristyvät vuoden 2016 alusta.

Säännöt toki ovat sääntöjä ja niitä tulee noudattaa, mutta viime vuosien kehityksessä voidaan löytää myös toinen, voimakkaampi voima, joka todennäköisesti tulee vaikuttamaan vielä enemmän laivaoperaattoreiden päätöksentekoon. Kun puhutaan perinteisistä rahtilaivoista, niin laivan polttoainekustannukset ovat nyt selkeästi suuremmat kuin laivan hankintakustannukset. Laivan operoija, joka aikarahtaa aluksen, maksaa siis päivässä polttoaineesta enemmän kuin aikarahtausvuokraa laivan omistajalle. Vielä reilut kymmenen vuotta sitten polttoainekustannukset olivat vain noin kolmasosa laivan päivävuokran kustannuksista. Tämä kehitys tarkoittaa sitä, että laivaoperaattorien kannattaa vaatia energiatehokkaita ratkaisuja. Energiaa säästävien ratkaisuiden lisäkustannus on kohtuullinen ja säästöt polttoainekustannuksissa ovat merkittäviä.

Yksi säästömahdollisuus on luonnollisesti käyttää oikeita ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja. Yhtä merkittävä keino on operoida laivaa oikein. Laivan liikuttaminen on suurin yksittäinen energian kuluttaja. Potkurijärjestelmän toisessa päässä on voimakone, esimerkiksi dieselmoottori ja toisessa päässä potkuri. Näiden välillä on sitten joko mekaaninen tai sähköinen voimansiirto. Dieselkoneissa yksi kehityssuunta on nesteytetyn maakaasun käyttö polttoaineena. Sillä saadaan päästöt pienenemään huomattavasti, ja jotkut päästöt saadaan eliminoitua lähes kokonaan. Potkuripuolella taas on kehitetty potkurilaitteita, joilla hydrodynaamista hyötysuhdetta on merkittävästi parannettu. Sähköisen voimansiirron suosio on kasvanut kun on pystytty osoittamaan monissa laivatyypeissä parantunutta energiatehokkuutta. Tyypillisesti nämä uudet ratkaisut kuitenkin maksavat jokin verran enemmän kuin perinteiset järjestelmät. Laivan liikuttamisen lisäksi tarvitaan energiaa laivan muihin toimintoihin. Tämä energiamäärä riippuu suuresti laivatyypistä ja esimerkiksi suurissa matkustajalaivoissa se on erittäin merkittävä. Vasta viime vuosina on laivoissa alettu käyttää pumppujen ja puhaltimien pyörimisnopeussäätöä, vaikka lisäinvestointi usein maksaa itsensä takaisin verrattain nopeasti.

Toinen näkökulma on energian kulutuksen optimointi, jota tietysti voi tehdä vasta kun tiedetään mihin energiaa kuluu. Laivoja varten on kehitetty ohjelmistoja, joiden avulla saadaan tarkasti selville mihin laivassa energia kuluu. Keinoja optimointiin on monia, yksi tehokas esimerkki on laivan kulkuasennon optimointi. Kun isoissa konttilaivoissa säädetään kulkuasento painolastivedellä parhaaksi mahdolliseksi, voidaan laivan polttoaineenkulutusta pienentää jopa yli 5 %. Isossa laivassa se merkitsee miljoonien eurojen vuotuista säästöä. Tällainen investointi maksaa itsensä takaisin parissa kuukaudessa.

Vaikka merillä on kuljettu tuhansia vuosia, eletään merenkulussakin muutosten aikaa. Keinoja ja mahdollisuuksia laivojen energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen pienentämiseksi siis löytyy, mutta kuinka paljon varustamot oikeasti ovat valmiita satsaamaan tulevaisuuteen?

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Antti Lehtelä

Työskentelen markkinointipäällikkönä ABB:llä Marine and Ports –yksikössä. Vastaan meriteollisuuden tarpeisiin tehtävien propulsiotuotteiden markkinoinnista maailmanlaajuisesti. Yli 30-vuotisen ABB-urani olen omistanut laivoille, olen toiminut erilaisissa laivoihin liittyvissä myynti ja markkinointitehtävissä. Työssäni mielekkäintä on sen monipuolisuus ja se että toimimme monessa suhteessa markkinoilla suunnannäyttäjänä ja tuomme markkinoille uusia ja innnovatiivisia tuotteita. Niiden markkinoinnissa riittää kyllä työtä.
Kommentoi