Na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické získal inženýrský titul v oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony. Diplomovou práci obhajoval na téma Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů, na které spolupracoval s jednotkou ABB Pohony. V této jednotce působí od roku 2016 na pozici Technical support specialist.

Posts

Something went wrong, try reloading the page

Ke startu připravit, pozor…. hladký start!

Atleti musí být schopní doslova „vypálit“ ze startovních bloků na plné otáčky, u elektrických motorů je takový start z mnoha důvodů nežádoucí.

Předcházení problémům s kavitací v nápojovém průmyslu? Rozhodně!

Termínem kavitace se označuje vznik a náhlé stlačení bublin naplněných párou.