Zapojte se do diskuse o trendech a technologiích, které mění dnešní svět.

Posts

Something went wrong, try reloading the page

Ke startu připravit, pozor…. hladký start!

Atleti musí být schopní doslova „vypálit“ ze startovních bloků na plné otáčky, u elektrických motorů je takový start z mnoha důvodů nežádoucí.

Vysokonapěťové motory ve víru optimalizací

Přestože každý výrobce má léty prověřenou konstrukci elektromotorů, v současnosti stále dochází k zásadním inovacím.

Jak udržet vodu „nad vodou“?

Narušené životní prostředí a klimatické změny ‒ to jsou dva z faktorů stojící za „vodní krizí”, která sužuje celý svět.

Předcházení problémům s kavitací v nápojovém průmyslu? Rozhodně!

Termínem kavitace se označuje vznik a náhlé stlačení bublin naplněných párou.

Servis v průmyslu – příležitost nejen pro diagnostiku a predikci

Český průmysl využívá velmi často zastaralá zařízení. Repasi nebo výměnu by potřebovalo 60–70 % veškerého průmyslového zařízení.

YuMi v opeře

V zákulisí příprav na první dirigentské vystoupení robota YuMi

Budoucnost obnovitelných zdrojů na křídlech české energetiky

Tak jako ve všech zemích světa, i v ČR představuje energetický průmysl strategicky důležité odvětví.

Česká stopa v Uzbecké poušti – Kandym Gas Processing Complex.

Pod pojmem Kandym se ve skutečnosti ukrývá název jednoho z nalezišť zemního plynu v Uzbekistánu.
Ukázat více příspěvků