Ke startu připravit, pozor…. hladký start!

156662_2

Atleti musí být schopní doslova „vypálit“ ze startovních bloků na plné otáčky, u elektrických motorů je takový start z mnoha důvodů nežádoucí.

Není proto divu, že se průmyslové společnosti snaží využívat pro rozběh elektrických motorů řešení, která jim zajišťují energeticky i nákladově efektivní „měkký“ start, při němž je rychlost zvyšována plynule – softstartéry.

Potenciál těchto zařízení je opravdu velký. Stačí si jen uvědomit, že asynchronní motory, kterých je na celém světě instalováno přes 300 miliónů, spotřebovávají téměř jednu třetinu elektrické energie vyrobené na celém světě. Většina z nich – téměř 90 % – běží od počátku na plno. Zcela zbytečně.

Co umí softstartér?

Softstartéry umožňují „měkký“ start motorů – jinými slovy plynulé zvyšování (při doběhu i snižování) rychlosti. Tím redukují zatížení na hřídeli motoru a zabraňují rázům u poháněného stroje. Pozvolný nárůst napájecího proudu motoru zamezuje nežádoucím proudovým špičkám, nechtěnému odepnutí zařízení a přehřívání motoru. Snižuje se opotřebení stroje a prodlužuje životnost celého zařízení.

Kde softstartér využít?

Obecně lze říct, že softstartér je vhodné použít tam, kde je třeba omezit velký záběrový proud nebo v případech, kde vysoký záběrový moment způsobuje trhání, rázy či jiné mechanické problémy. Zvláště výhodné je použití softstartérů u čerpadlových a ventilátorových aplikací. Pokročilé softstartéry ABB řady PSE nebo PSTX jsou pro tyto účely vybaveny dvěma novými funkcemi, speciálně vyvinutými pro rozběh a doběh čerpadel: momentovou kontrolu a momentovou limitaci.

Co dokáže kontrola a limitace momentu?

Momentová limitace umožňuje omezit nárazový moment při spouštění motoru čerpadla, v závislosti na jmenovitém momentu motoru. Snižuje se tak (či dokonce eliminuje) namáhání na spojkách, převodovkách a řemenech a předchází se jejich poškození a zničení.

Při doběhu pak může softstartér díky momentové kontrole řídit moment motoru a optimálně jej snižovat/zvyšovat až do zastavení. Tím snižuje tlakové rázy, vznikající v potrubí při příliš rychlém zastavení, na minimum a prodlužuje nejen životnost potrubí, ale i ventilů.

Důkaz místo slibů

Přínosy momentové kontroly lze nejlépe ilustrovat na reálném příkladu. Díky softstartérům PSE s kontrolou momentu se společnosti Yuntai Yuhe, přednímu čínskému výrobci čerpadel, podařilo snížit rázy v potrubí, což vedlo nejen ke snížení nákladů na údržbu o 40 %, ale také k nárůstu počtu objednávek!

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Jiří Čeřovský

Na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické získal inženýrský titul v oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony. Diplomovou práci obhajoval na téma Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů, na které spolupracoval s jednotkou ABB Pohony. V této jednotce působí od roku 2016 na pozici Technical support specialist.
Přidat komentář k tomuto článku