Jak udržet vodu „nad vodou“?

Narušené životní prostředí a klimatické změny ‒ to jsou dva z faktorů stojící za „vodní krizí”, která sužuje celý svět.

Zničená půda a vegetace, stejně jako řeky a jezera, stále častěji způsobují záplavy či sucha a zvyšují znečištění vod. Využívají se nevhodné zemědělské postupy s velkou spotřebou vody. Častým jevem je i neefektivní a neřízená distribuce vody.

Aby se tato problematika dostala k co nejširšímu okruhu lidí, vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN 22. března Světovým dnem vody, při jehož příležitosti se po celém světě konají nejrůznější profesní a další akce. V letošním roce, jak už naznačuje motto Nature for Water, se pozornost zaměří na hledání způsobů, jak k řešení nedostatku a špatné kvality vody využít přírodu.

Každý desátý člověk na světě nemá dostatek čisté vody

I když se situace v posledních 20 letech zlepšila, je jasné, že pokud nebude svět problematice vody věnovat dost pozornosti, brzy nebude mít lidstvo co pít. Podle statistiky dnes s nedostatkem čisté vody bojuje každý desátý člověk naší planety, tedy celkem 783 miliónů lidí!

Řešení jsou přitom vesměs známá a dostupná. Ať se jedná o vysazování nových lesů, vytváření inundačních území, obnovení mokřadů, využívání moderních zemědělských postupů nenáročných na vodu či digitálních technologií v oblasti distribuce ‒ to vše může pomoci vrátit vodní cyklus do potřebné rovnováhy a zajistit nezávadnou vodu pro všechny, kdo ji potřebují.

Vhodná řešení, aby se voda neztrácela

Nutnost podílet se na zefektivnění vodního hospodářství si uvědomuje i řada technologických firem a ABB není výjimkou. Portfolio ABB obsahuje řadu řešení, jejichž aplikace může vést ke zlepšení hospodaření s vodou. Kromě revoluční technologie, umožňují rychlé, úsporné a energeticky efektivní čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, ABB nabízí např. digitální technologické řešení (Water Leakage Management) umožňující monitorování a řízení ztrát ve vodovodním potrubí na základě přesné a rychlé analýzy údajů o průtoku a tlaku vody.

Pro využití ve vodohospodářství jsou určené také frekvenční měniče ABB ACQ580, jež slouží k regulaci průtoku vody a odpadní vody v čerpadlech a zajišťují nízkou spotřebu energie. Mají vestavěné speciální funkce pro čerpání vody, včetně výpočtu průtoku bez snímačů, řízení více čerpadel či postupného plnění potrubí. Nabízí také funkci čištění čerpadla. Míru použitelnosti zvyšuje asistenční ovládací panel s funkcí Bluetooth pro bezdrátový přístup.

Voda pro novou Káhiru

Konkrétním příkladem využití digitálních technologií ABB pro řízení a monitoring, podporujících udržitelné hospodaření s vodou, je projekt, související s budováním nové egyptské metropole, která by měla v blízké budoucnosti nahradit současnou, značně přelidněnou Káhiru.

Nová metropole, založená v roce 2000, vzniká na ploše přes 500km2 a měla by pojmout zhruba 5 miliónů obyvatel. Zásobování vodou řeší 37 km dlouhý vodovod, jímž se do města přivádí voda z Nilu. Pro zajištění efektivní rozvodné vodovodní sítě ABB poskytlo nejmodernější digitální řešení, jehož součástí je vedle distribuovaného řídicího systému z portfolia ABB AbilityTM také řešení pro měření a monitorování. Zpočátku tato technologie umožní zásobování vodou pro cca 2,5 milionu lidí v objemu cca 500 000 m3 vody za den. Po ukončení celého projektu by měl objem dosáhnout 2 mil m3 vody pro až 10 miliónů lidí.

„Udržitelné hospodaření s vodou zaměřené na kvalitu vody a spolehlivé dodávky jsou pro Afriku i další rozvojové země, řešící nedostatek vody, velmi důležité,“ uvedl Kevin Kosisko, ředitel obchodní jednotky Power Generation & Water společnosti ABB. „Inovativní automatizační technologie ABB spolu s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi ABB v dané oblasti již našly uplatnění v řadě afrických zemí, kde zajistily dostupnost kvalitní vody,“ dodal Kosisko.

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Lucia Sekerešová

V ABB pracuje již od roku 2010, kdy nastoupila na pozici PR Managera pro ABB Česká republika. Nyní pracuje na sdílené pozici LBU Marketing Manager divize IACT a PR Manager.
Přidat komentář k tomuto článku