Předcházení problémům s kavitací v nápojovém průmyslu? Rozhodně!

Water image used in advertisements, posters and roll-up screens

Termínem kavitace se označuje vznik a náhlé stlačení bublin naplněných párou.

Detailněji je tento fyzikální jev popsán např. na Wikipedii. Ve vztahu k čerpadlům mohou kavitační šoky způsobit vážné mechanické poškození oběžného kola nebo jeho těsnění. Čerpadlo není obvykle zničeno hned, ale jeho životnost je zkrácena. Jeho výkon může být snížen a může dojít k mechanickému poškození i v jiných částech systému. Své o tom vědí výrobci a zpracovatelé pohybující se v nápojovém průmyslu, kde nejsou problémy spojené s kavitací omezeny pouze na potenciální ztrátu produkce a zvýšené náklady na údržbu při poškození čerpadla, ale kavitace může také způsobit nárazy v kapalině, které vedou k tvorbě bublin nebo pěny při čerpání tekutin, jako je mléko, limonáda nebo pivo. U mlékárenského průmyslu může kavitace skutečně poškodit globule mléčného tuku, což může mít za následek i snížení kvality mléka.

Jak se účinně kavitaci bránit?

Pro ochranu tekutin během zpracování ABB vyvinulo sofistikované ochranné algoritmy frekvenčního měniče ACS880, který je široce používán nejen v potravinářském a nápojovém průmyslu. Ty umožňují měniči čerpat tekutiny při optimální rychlosti a průtoku a současně okamžitě automaticky upravovat jakoukoli změnu průtoku nebo vypouštění víru, což by mohlo mít za následek vznik kavitace. Požadovaná úroveň výkonu a rychlost odezvy je umožněna díky dvěma aspektům: přímému řízení točivého momentu (DTC) a zabudované PLC funkci, která má přímý a okamžitý přístup k motoru.

Zpoždění při zpracování z prodlevy v síti je eliminováno tím, že se vynechá dodatečné rozhraní buď karty zásuvného modulu nebo externího PLC. Měření momentu na hřídeli čerpadla umožnilo vývoj algoritmů s lepší výkonností. Tyto algoritmy detekují změny rychleji a okamžitě reagují pomocí přímého řízení točivého momentu pro zpomalení čerpadla předtím, než dojde ke kavitaci. Ve skutečnosti se měnič stává nástrojem pro monitorování a zlepšování procesů bez nutnosti zpětnovazebních otáčkových čidel.

Jde to i vzdáleně 

Úroveň kavitace je možno také sledovat prostřednictvím služby Remote Condition Monitoring. Údaje získané prostřednictvím měniče jsou shromažďovány na webovém portále a je snadné mít přehled o údajích jako je například úroveň kavitace, rychlost otáček či točivém momentu motoru. Na portále se dozvíte také o stavu samotného pohonu – úroveň napětí, aktuální provozní stav čerpacího procesu ve srovnání s ideálním provozem.

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Jiří Čeřovský

Na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické získal inženýrský titul v oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony. Diplomovou práci obhajoval na téma Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů, na které spolupracoval s jednotkou ABB Pohony. V této jednotce působí od roku 2016 na pozici Technical support specialist.
Přidat komentář k tomuto článku