Česká stopa v Uzbecké poušti – Kandym Gas Processing Complex.

Pod pojmem Kandym se ve skutečnosti ukrývá název jednoho z nalezišť zemního plynu v Uzbekistánu.

Pod pojmem Kandym se ve skutečnosti ukrývá název jednoho z nalezišť zemního plynu v Uzbekistánu a vedle polí Kuvachi-Alat, Akkum, Parsankul, Khodzi a West Khodzi tvoří hlavní naleziště pro nově vznikající průmyslový komplex CPF (Central Processing Facility).

Naleziště je situováno v poušti poblíž hranic s Turkmenistánem asi tři hodiny jízdou autem z letiště v Buchaře. Celý projekt odstartovaly v roce 2004 společnosti Lukoil Uzbekistan Operating Company (LUOC) a National Holding Company Uzbekneftegaz. Inženýringovou část stavby má na starost společnost Hyundai Engineering, která je zákazníkem divize modulárních systémů ABB Brno.

Rozsah dodávky ABB zahrnuje dvanáct kontejnerových stanic E-House v celkovém počtu přesahujícím sto jednotlivých kontejnerů. V areálu ABB v Brně na Vídeňské se skládají a instaluje se do nich všechna technologie od dalších subdodavatelů. Produkt jako celek se také hned po instalaci všech zařízení odzkouší a během FAT (Factory Acceptance Test) předvede zákazníkovi, až poté je expedován do cílové země, v tomto případě byla jako transport do Uzbekistánu zvolena kombinace kamionové a železniční přepravy.

 Co je to E-House?

Stanice jsou navrženy jako samostatně fungující rozvodny. Součástí každé takovéto stanice je jsou rozvaděče nízkého a vysokého napětí hlavně z brněnské ABB výroby, výkonové transformátory, vlastní vnitřní elektroinstalace, osvětlení, klimatizace schopná zajistit rozsah teplot uvnitř kontejnerů v bezpečném rozmezí pro správnou funkci ostatních technologií, požární systém včetně plynových čidel monitorujících nebezpečné plyny v okolí kontejneru, baterkárna zajišťující energii v případě výpadku hlavního napájení pro AC UPS i DC nabíječe a vzduchotechnika pro cirkulaci vzduchu.

Produkt je to velice komplexní a jeho největší výhodou je rychlá instalace v místě potřeby, kde se kontejnery pomocí jeřábu položí na předem nachystané platformy, sešroubují a zavaří k podestě. Uvnitř dojde k demontáži transportních výztuh. Veškeré prostupy se zatěsní protipožární pěnou a začne se s vnitřní instalací. Vnitřní elektroinstalace se na přechodu mezi jednotlivými kontejnery rozděluje kvůli transportu buď v krabicích nebo pomocí průmyslových kontektorů. Hned po finální montáži kontejnerů je proto nutné znovu spojit všechny vnitřní kabely, které jsou předem nachystané v kabelových trasách a žlabech.

Samozřejmostí jsou stíněné žlaby umožňující tažení jak napájecích tak i komunikačních kabelů. Prvním krokem bývá zprovoznění osvětlení vnitřního prostoru, dále zapojení klimatizačních jednotek následováno dalšími kabelovými propoji, např. signálními kabely nesoucími informace o alarmech a tripech dílčích zařízení a jejich shromažďování v kontrolním panelu. V tomto panelu se také typicky sbírají informace z ochran rozváděčů do ethernet switchů a dále posílají do nadřazeného systému. Součástí vybavení může být i SCADA. Posledním krokem je připojení silových kabelů např. od transformátorů k rozvaděčům VN ze spodu přes dno, možné je ale i připojení kabelů vrchem. To samé platí i pro rozvaděče NN a další zařízení.

Divize modulárních systému ovšem zajišťuje mimo inženýring při výrobě kontejnerových stanic i servisní práce a jejich uvádění do provozu. Od listopadu 2016 do současnosti tak navštěvují stavbu v Uzbekistánu supervizoři z ABB, kteří zde pomáhají s finální instalací a montáží, testováním a připojováním k dalším technologiím. Na stavbě, kde pracuje více než 6000 dělníků z mnoha konců světa, tak zanechává ABB taky českou stopu.

 

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Pavel Kolář

V ABB pracuji na pozici design engineer v oddělení Modular Systems EPMV Brno. Ve volném čase rád cestuji. Mezi mé záliby patří hudba, film a stolní tenis.
Přidat komentář k tomuto článku