Back

Ochrana proti nezvaným hostům v síti

Pamatujete na scénu z filmu Obecná škola, kdy otec – přezdívaný „Tranďák“ – Zdeněk Svěrák spouští osvětlení večerního města v rozvodně jedním tlačítkem?

Udělá to prostě tak nějak, po pohledu na hodinky. Scéna se odehrává na pozadí velkého řídícího sálu transformovny plného analogových měřících přístrojů, ukazatelů a lamp. To celé sleduje a řídí několik odvážných pánů s kníry v modrých pláštích s logem energetické společnosti. Píše se rok 1945.

Dnešní realita těchto provozů je díky digitalizaci a automatizaci zcela jiná. Transformovny jsou obvykle již bezobslužné, o chod se stará přesná digitální technika, která si spolu „povídá“ po staniční komunikaci a s lidskou obsluhou na centrálních velínech komunikuje dálkově. Digitalizace přinesla jednak úspory, co do lidských zdrojů, ale také zejména přesnost a jednoznačnost provozu sítě, a je tak pro provozovatele i koncové uživatele výhodná.

Na druhou stranu může síť z důvodu různých komunikačních prvků a možnostem ovládat je na dálku představovat pro společnost hrozbu, dostane-li se do ní nezvaný host. Toto se snaží stát definovat Zákonem o kybernetické bezpečnosti, který mimo jiné určuje tak zvanou Kritickou infrastrukturu a její prvky. Pro provozovatele to znamená zpracovávat plány krizového provozu, definovat slabá místa sítě, vyžadovat po zaměstnancích integritu a bezpečné chování.

Společnost ABB nabízí provozovatelům několik možností jak toho dosáhnout. Jednou, jakousí vstupní branou do seznámení se s případnými slabými místy, je řešení ABB Fingerprint Scan. Jedná se o analýzu prvků rozvoden (digitální ochrany, RTU/PLC jednotky, komunikační switche, modemy a routery a lokální počítače pro obsluhu) speciálním softwarovým nástrojem a dále pohovorem s pracovníky zodpovědnými za danou rozvodnu a vyplnění dotazníku.

Výhodou je univerzálnost využití nástrojů a know-how založené na globální zkušenosti s aplikací na místní podmínky, přičemž není nutné, aby byly zkoumané prvky od jednoho výrobce. Hodnotící postup je standardní, opakovatelný a konzistentí napříč systémy a provozy. Po zpracování získaných výstupů obdrží zákazník technickou zprávu s popisem slabých míst, možností nápravy a návrhy řešení z pohledu kybernetické bezpečnosti.

V nedávné době jsme provedli pilotní prověření jedné transformovny 100/22kV pro významnou distribuční společnost, E.ON Česká republika a výsledky budou představeny zodpovědným pracovníkům začátkem roku 2017. Touto službou napomáháme svým zákazníkům k bezpečnému a stabilnímu provozu, ochraně zdraví a majetku a zvyšování kvality služeb distributorů a komfortu nás koncových uživatelů.

0 Comments

Přidat komentář k tomuto článku(0)

Zásady blogování

Footer

Webové zdroje

Sledujte nás na