Než se začne točit turbína

Ján Gula

Poslední dva roky jsem s přestávkami strávil při přípravě, programování a práci na kondenzační turbíně pro celulózku ve Švédsku. Rád se o to podělím.

Programování v kanceláři je ve srovnání s pobytem na stavbě tou méně zajímavou částí, proto popisuji čas strávený na stavbě.

Téměř před deseti lety jsem do Švédska přijel poprvé za svým kolegou, který připravoval systém pro řízení turbíny. Cestoval jsem z východní strany Švédska, z celulózky blízko města Mönsteras, kde jsem svou troškou do mlýna pomáhal při startu jiné turbíny.

Společné jsme měli to, že jsme oba poprvé nasazovali moduly pro řízení ventilů VP800. První bylo také naše setkání s turbínami produkovanými továrnou v Plzni, první setkání s jejich neopakovatelným způsobem zápisu logik, první implementace papírenských knihoven ABB a první setkání s bezpečností práce podle švédských standardů. Byl to začátek mnoha událostí.

Za ta léta se počet nasazených modulů VP800 zmnohonásobnil a rozšířily se jejich možnosti. Zvýšil se i počet turbín z Plzně, které jsou řízeny systémem dodávaným ABB. V nejbližším období přibude další. Přidá se k té, která zde byla spuštěna před deseti lety, v papírně slouží jako redukční stanice páry a samozřejmě také vyrábí elektřinu. K modulům pro řízení ventilů jsme později také přidali moduly pro měření rychlosti, které také slouží i jako ochrana proti nebezpečnému překročení otáček.

Tři měsíce po mém příchodu se už točí i druhá turbína. Její spuštění se trochu zpozdilo čekáním na ukončení přestavby kotle, které bylo potřebné, aby celulózka mohla zvýšit svou produkci. Proto k původní turbíně přibude ještě další. Větší kotel znamená více páry, jež je třeba upravit pro výrobu a také možné přeměnit na elektřinu.

Jednou z mnoha věcí, které bylo třeba udělat, byla integrace systému pro řízení a ochranu turbíny do stávajícího systému papírny. Po ukončení mechanické montáže bylo nutné umístit na správná místa měřící přístroje, zapojit je do systému, odzkoušet, zadat správné rozsahy měření. Také bylo nutné připojit a odzkoušet propojení s ovládáním motorů a ventilů.

Poté, co byly odzkoušeny snímače a pohony, následovalo testování celých celků. Tyto celky bude startovat a vypínat nadřazená logika, která roztočí nebo vypne turbínu při minimální účasti operátora, který se vedle ovládání turbíny musí věnovat i jiným částem technologie.

Je začátek roku a připravujeme poslední kroky k plné funkčnosti turbíny. Jelikož turbínu nepoužívají pouze na výrobu elektřiny, ale i pro redukci parametrů páry, je pro technologii velmi důležité, aby turbína spolupracovala s celou celulózkou. Proto ladíme regulace a přidáváme do systému další ochranné prvky.

Oproti původním předpokladům parametry výstupní páry z turbíny vyžadovaly úroveň SIL2, a tak náš systém dodaný pro ovládání turbíny komunikuje nejen s původním systémem ABB, který řídí celou technologii a je jakýmsi dirigentem pro sladění celé fabriky, ale i se systémem HIMA, který primárně chrání kotel a nyní už i výstup páry z turbíny pro technologii.

 

O autorovi

Ján Gula

Študoval som na Technickej univerzite v Košiciach, v ABB som od roku 2002.
Přidat komentář k tomuto článku
Zásady blogování