Jaká bude továrna budoucnosti?

Žijeme v zemi, která je na průmyslu nejvíc závislá ze zemí EU. Využijeme svůj potenciál pro uplatnění Industry 4.0 a budování chytrých továren budoucnosti?

Industry 4.0 patří v poslední době k nejfrekventovanějším tématům při diskuzích o budoucím směřování průmyslu. Tento koncept je synonymem pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Jedná se o revolucí kybernetickou, která zásadním způsobem přináší digitalizaci průmyslu. Je spjata s nejpokročilejšími technologiemi jako jsou průmyslový internet věcí a služeb, generování a zpracování obrovského množství dat (Big data), cloudová řešení, robotizace, využívání počítačové simulace, virtualizace, aditivní výroba (3D tisk), rozšířená realita (Augmented reality) , mobilní internet, dálkový přístup, prediktivní údržba a mnoha dalších při důrazu na maximální zabezpečení proti kyber kriminalitě.


Podívejte se na průmyslové uplatnění rozšířené reality v praxi na robotické lince.

Vše výše uvedené je přímo spojeno s novými obchodními modely, s přímou vazbou na koncového zákazníka a s maximální flexibilitou přizpůsobit se jeho potřebám. Zkrátka od chytrého měření přes chytrou výrobu k chytré továrně obklopené chytrým světem. Pokročilé technologie máme a neustále je dál vyvíjíme. Klíčovým aspektem je revoluce v myšlení lidí, realizace této zásadní změny je pilířem pro masívní a úspěšné nasazování Industry 4.0 v praxi.

Chytrá továrna umožňuje úplné digitální propojení celého výrobního řetězce včetně strojů, výrobních linek, skladů a dodavatelských firem. Počítá se zde s metodami autooptimalizace, autokonfigurace, autodiagnostiky nebo např. strojového vnímání. Na nejnižší úrovni řízení obráběná součástka nebo jiný polotovar komunikuje s výrobním strojem prostřednictvím webového serveru a ten je napojen na vyšší řídicí úroveň.

Úpravy a změny produktů vyžadují neustálou výměnu informací, a komunikace proto probíhají interaktivně a v reálném čase dle požadavků zákazníků. Výroba je flexibilně přizpůsobena datům z internetu. Na výrobní proces je úzce navázáno i okolí, tedy nákup materiálu, skladování, logistika, obchod. Čili mluvíme zde o náhradě klasické hromadné sériové výroby stejných výrobků efektivním zpracováním dílčích individuálních objednávek, ale při zachování stejně nízké ceny.

Jednotlivé aspekty patřící k danému objektu, který může být použitý opakovaně na mnoha místech, zatímco informace je připojena pouze jednou.

Jednotlivé aspekty daného objektu, který může být použitý opakovaně na mnoha místech,
zatímco informace je připojena pouze jednou.

Společnost ABB v oblasti procesní automatizace reaguje na Industry 4.0 nabídkou širokého portfolia produktů, systémů a služeb sdružených pod integrující platformou informačního a distribuovaného řídicího systému 800xA Industrial IT. Konektivita od jednotlivých inteligentních polních zařízení až po napojení na podnikový informační systém? Sběr a analýza výrobních dat a jejich online prohlížení a archivaci přes plánování, řízení, reportování až po optimalizaci výrobních procesů? Virtualizace, simulace, integrace inteligentních zařízení na jediné platformě? Online kontinuální diagnostika? Odpověď je ano. Těsné propojení a spolupráce lidí, zařízení a systémů.

 

 

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Jiří Kula

Pracuji v ABB desátým rokem, nastoupil jsem v CZOPC Ostrava, kde jsem postupně prošel inženýrinkem ŘS, poté pozicí lead inženýra až k pozici zástupce vedoucího celého CZOPC. Posledních 7 let pracuji v lokální CZ PA divizi postupně na pozicích System Manager, Control System Service Manager, Sales & Service Manager. Posledním rokem pak na pozici Product Manager CZ + SK.
Přidat komentář k tomuto článku