Rychlá obnova po požáru

Letecký pohled na chemický závod Fortischem ve slovenských Novákoch (zdroj: http://www.nchz.sk/)

Jedna z prvních světových instalací digitální rozvodny proběhla v chemickém závodě Fortischem na Slovensku, a to za dramatických okolností. Co se přihodilo?

Nejdříve však krátké představení digitální rozvodny

Rozváděč UniGear Digital byl vyvinutý týmem českých odborníků z ABB a využívá výhody tradičního rozváděče, doplněného o nové prvky. Jde o proudové senzory, pracující na principu Rogowského cívky, dále měřící prvky napětí, čili napěťové senzory na principu napěťového děliče, komunikaci GOOSE či Process Bus  ̶  znamenající výměnu informací digitální cestou.

Po první světové instalaci v Regionálním inovačním centru elektrotechniky v Plzni je novinka využívána i v dalších průmyslových oborech, například v chemickém závodě Fortischem ve slovenském městě Nováky, ve kterém shořela trafostanice.

Co přesně se v chemickém závodě Fortischem přihodilo?

Na tuto otázku odpovím zprávou z tisku v původním znění: „Krátko po 4:00 hodine (31. 10. 2014) nastal skrat, v dôsledku ktorého sa vznietili napäťové káble v rozvodni V45 v chemických závodoch Nováky. Požiar trafostanice uhasili hasiči. V podniku Fortischem došlo k výpadku elektrickej energie a prevádzka výrobných závodov bola odstavená,“ uvedla k události Anna Vojteková, manažerka pro komunikaci akciové společnosti Fortischem.

V důsledku nehody byla ve velice krátkém čase od zadání zakázky zpracována oddělením projekce výkresová dokumentace. Návrh zákazník obratem schválil a mohlo se přistoupit k výrobě rozváděčů. Výroba celkem 35 polí dvousekční digitální rozvodny s ochrannými terminály s komunikací GOOSE, které využívají sdílení napětí od jedné ochrany k více ochranám (IEC 61850-9-2LE Process Bus), proběhla v několika týdnech. Již začátkem roku 2015 byla do slovenských Nováků dodána rozvodna pracující se jmenovitým provozním napětí 6kV.

Před odevzdáním probíhá důsledné testování

Na vysílající ochranu v sekci 1 jsou připojené napěťové senzory, které měří napětí na přípojnicích 1. Ta informaci o napětích rozesílá po komunikační lince přijímajícím ochranám na sekci 1, stejně to platí pro sekci 2. Odpadá tak složité používání kabelových svazků v podobě napěťových průběžek, směrujících od pole měření napětí přípojnic do vývodových polí.

Momentka z testování rozvodny UniGear Digital 6kV ve zkušebně ABB Brno

Samozřejmostí je spolehlivost přenosu dat v případě poruchy komunikační smyčky (selhání jednoho prvku). Řešení spočívá v zapojení „do kruhu“ pomocí redundance HSR (High-availability Seamless Redundancy). Jedná se o sdílení napětí, horizontální komunikace GOOSE – blokády, logická ochrana přípojnic, porucha vývodového vypínače, zkrat a následný záblesk v prostorách rozváděče, kontrola ochrany ochranou „IRF“ apod. Tuto funkci zastávají ethernet switche spolu s ochranami.

Snímek z testování komunikace GOOSE a Process Bus ve zkušebně ABB v Brně
Snímek z testování komunikace GOOSE a Process Bus ve zkušebně ABB v Brně

Další instalace digitální rozvodny

V současnosti se tým ABB podílí na další zakázce, která se týká programování elektrických ochran, umístěných v rozváděči UniGear Digital o 27 polích pracujících o se jmenovitým napětím 22kV. Díky němu bude elektrická energie distribuována do již dodaného rozváděče 6kV pro Fortischem přes výkonové transformátory 22/6kV. Zařízení začne zákazníkovi sloužit počátkem roku 2015.

Dalším případem realizace digitální rozvodny UniGear Digital byla dodávka 18 polí s ochranami řady typu Relion® pro polskou sklárnu Ardagh Group v roce 2014. Řešení využívá horizontální digitální komunikaci GOOSE a proudové senzory. Rozvodna pracuje se jmenovitým napětím 15kV.

Všechny uvedené výhody inovativního řešení UniGear Digital se staly pro společnost ABB standardem, který se bude do budoucna aplikovat stále častěji.

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Miroslav Strapko

Od roku 2012 pracuji v brněnské jednotce ABB na pozici programátor elektrických ochran pro rozváděče vysokého napětí. Mou prací je konfigurování a testování elektrických ochran a jejich komunikace. Dále se věnuji vytváření školících materiálů pro produkt UniGear Digital s ochranami řady Relion®.
Přidat komentář k tomuto článku