Distribuce elektrické energie s využitím GOOSE?

Může čtenář nalézt něco zajímavého v krátkém příběhu o logických blokádách mezi několika vzduchem izolovanými rozvodnami vysokého napětí? Myslím si, že ano.

Pojďme se obrazně přenést na ostrov Jáva, kde tyto rozvodny sytě rudé barvy nyní stojí. Právě zde se na několika kilometrech čtverečních, na dohled od Jávského moře, buduje technologický komplex velké cementárny. Vzhledem k bídnému stavu indonéské infrastruktury se velké množství cementu jistě bude hodit, a tak se není co divit, že několik cementáren v regionu už stojí a další se pomalu staví pod rukama tisíců místních dělníků.

Nepochybně tu každý takový komplex zaměstná mnoho obyvatel a nechme se překvapit, kde Indonésie bude za pár let tímto tempem. Netvrdím, že všichni místní (mám na mysli zejména farmáře) jsou příchodem moderní technologie nadšeni a jásají s každým projetým kamionem plným kamení, ale to si nechme na příště. Moje vyprávění má být zejména o zmiňovaných blokádách, pojďme se na ně tedy podívat!

Samotné rozváděče vysokého napětí stojí v jedenácti rozvodnách v areálu velké cementárny, jsou silově propojeny a vzdáleny od sebe i více než kilometr. Rozváděče zde zajišťují dodávku energie do jednotlivých technologických celků, kde napájí různé drtiče, motory, dlouhé pásové dopravníky a v neposlední řadě i administrativní budovy. Filozofie vzájemných blokád mezi rozvodnami byla finálně navržena až v době realizace stavby a již předem bylo známé, že řešení nebude zcela tradiční.

Testování logických blokád mezi rozvodnami

Tradiční přístup, kdy jsou logické blokády realizovány pomocí signálních drátových vodičů a následně zpracovány v logice ochran (ochranných terminálů VN), zde nebyl využit. Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé ochrany, respektive ethernetové switche, jsou propojeny do kruhu optickým kabelem s centrálním řídicím systémem cementárny a komunikace s ním již probíhá podle standardu IEC61850, nabízelo se zde řešení realizovat logické blokády na úrovni rozvoden pomocí horizontální komunikace GOOSE standardu IEC61850. A tak se i stalo. To je právě ona největší místní zajímavost, s níž se ve světě zatím nesetkáme tak často.

Výstavba a následné rozšiřování komplexu cementárny „tam mezi rýžovými poli“ zdaleka ještě nekončí

Závěrem zmíním pár výhod, které plynou z takového řešení pro zákazníka. Jednak mezi jedenácti VN rozvodnami, vzdálenými i více než kilometr, nemusí složitě táhnout svazky nekončících kabelů se  signálními vodiči a ty následně zdlouhavě zapojovat v samotných rozváděčích. Dalším přínosem je skutečnost, že veškeré blokády jsou při horizontální komunikaci GOOSE neustále supervizované a díky použití optických kabelů i odolné vůči rušení. Jako výhodu můžeme uvažovat i možnost případné snadné modifikace logiky blokád v budoucnu. K takovému řešení stačí optický kabel a software v ochranách VN. Myslím si, že právě v takových aplikacích má GOOSE smysl.

Různá řešení v oblasti distribuce elektrické energie pomocí horizontální komunikace GOOSE jsou ve světě každým rokem stále častější, a proto věřím, že toto aktuální téma na reálném příběhu indonéské Jávy by mohlo být zajímavé i pro vás.

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Jan Štaffa

Pátým rokem pracuji v ABB na pozici programátora VN ochran pro rozváděče vysokého napětí. Náplní mé práce je konfigurace a testování ochran i komunikace na úrovni rozvoden. Dále se částečně věnuji školení zákazníků a uvádění rozváděčů VN do reálného provozu.
Přidat komentář k tomuto článku