Eenvoudige oplossingen voor slimme instrumentatie aan boord van schepen

Ook voor de scheepvaart is de regelgeving in de loop der tijd steeds verder aangescherpt.

De International Maritime Orginisation (IMO) heeft daarom nieuwe limieten gespecificeerd voor Zwaveldioxide (SO2) en StikstofOxides (NOx) in uitlaatgassen voor de scheepvaart. De behoefte om over nauwkeurige meetgegevens te beschikken neemt daarom steeds verder toe. Bestaande schepen worden om deze reden voorzien van scrubbers die de uitlaatgassen zoveel mogelijk zuiveren van niet gewenste substanties. In alle gevallen biedt ABB passende oplossingen, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande schepen. Speciaal voor de maritieme sector beschikt ABB over een breed portfolio met slimme oplossingen zoals het GAA330-M smart emission monitoring systeem.

Ervaringen uit andere industriële sectoren combineren wij met onze kennis over de scheepvaartsector. ABB heeft haar digitale oplossingen samengebracht binnen het multidisciplinaire platform ABB Ability™. Dat betekent dat alle kennis en voordelen uit verschillende sectoren samenkomen. Zo profiteert u van de ervaring die op andere terreinen is opgedaan in combinatie met de jarenlange kennis die ABB over de maritieme sector heeft opgebouwd.

Een mooi voorbeeld is de toepassing van gasanalysers voor rookgasmeting die met een dynamic QR-code zijn uitgerust. Bij een storing drukt de werktuigkundige aan boord van een schip op een knop van de analyser en een QR-code verschijnt op het display van het instrument. Als de code met de gsm gefotografeerd en opgestuurd wordt, kan ABB de foutoorzaak op afstand nauwkeurig vaststellen. We kunnen dan snel en doeltreffend advies voor herstel geven.

Met behulp van augmented services is het mogelijk om contact te leggen met het systeem en de juiste aanwijzingen te geven voor het herstel van een storing. Op volle zee kan op die manier de storingsoorzaak efficiënt worden weggenomen.

Indien er in een ongunstig geval reservedelen of zelfs een service engineer nodig zijn, dan is ABB in staat om foutloos en snel de juiste materialen en mensen naar de eerste haven op de route te sturen. Dankzij het wereldwijde netwerk van ABB zijn de correcte oplossing en de snelste service altijd dichtbij! In de nabije toekomst zullen die augmented services steeds verder uitgebreid worden. Direct contact met het systeem en de mensen aan boord maakt het steeds makkelijker om storingen snel en effectief te verhelpen. Op de beurs Europort 2019 willen we dat aan u tonen.

Marine Service

Een andere innovatieve oplossing die we op de beurs laten zien, is NiTemp, een eenvoudige en veilige oplossing voor non-invasive temperatuur meting. Voor klassieke temperatuurmeting is een thermowell nodig. Dat betekent dat er gaten in leidingen moeten worden geboord om een temperatuurvoeler op te nemen. Met NiTemp is dat niet nodig. Het meetapparaat wordt simpel op de buis geklemd. Er zijn twee meetpunten die de temperatuur aan de buitenwand van de buis meten Een derde meetpunt bevindt zich op de kop van het apparaat. Een slim algoritme berekent aan de hand van de meetgegevens uiterst nauwkeurig de temperatuur van het medium. In praktijktesten waarbij een vergelijk werd gemaakt met klassieke temperatuuropnemers bleek de nauwkeurigheid vergelijkbaar en zeer betrouwbaar. De gegevens kwamen in deze praktijkvergelijkingen exact overeen met de meetresultaten die met klassieke meetapparatuur werden verkregen. Deze “clamp on solution” is uitermate praktisch voor de scheepvaartindustrie. De bestaande flow in de leidingen wordt niet beïnvloed en op alle mogelijke plaatsen kan een temperatuurmeting worden geïnstalleerd, zowel tijdelijk als permanent. Een NiTemp-opnemer kan zo uit het magazijn gehaald en direct geplaatst worden. Het apparaat is geschikt voor montage op buizen met verschillende diameters en is explosieveilig tot zone 0.

Het grote voordeel is dat het leidingwerk niet wordt beschadigd. Omdat er niet in leidingen geboord hoeft te worden, kan er tijdens normaal bedrijf een temperatuurmeter geïnstalleerd worden zonder een leiding af te sluiten of een proces stil te leggen. Dit vernieuwende product is op de Hannover Messe 2019 genomineerd voor de Hermes Award, de belangrijkste Europese prijs voor industriële innovatie.

Een bezoek aan de stand van ABB op Europort 2019 is een must voor iedereen die interesse heeft voor de toepassing van toekomstgerichte instrumentatie op schepen. Dat geldt voor zowel scheepseigenaren, werktuigkundigen als maritieme ontwerpers. Voor nieuwbouw en voor aanpassing van bestaande schepen bieden wij de juiste oplossing en ons service netwerk is wereldomvattend. Kom bij ons langs en ontdek hoe innovatief ABB is om praktische problemen op zee snel en effectief te kunnen oplossen!

Categorieën and Labels
Over de auteur

Marc Bronwasser

Manager Local Business Unit Measurement and Analytics Benelux bij ABB. Marc beschikt over jarenlange internationale ervaring met toepassing van meet- en analyseapparatuur voor de proces en chemische industrie. Bij ABB sinds 2018.
Opmerking bij dit artikel plaatsen