Onze technologie helpt de wereld aan duurzamere voeding

De landbouw en glastuinbouw hebben onterecht het imago van conservatieve sectoren.

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze voedselvoorziening en de verduurzaming van de voedselketen.

De uitdagingen voor de land- en tuinbouw zijn groot. Verschillende delen van de wereld kampen nu al met groeiende voedseltekorten, die door de bevolkingsgroei alleen maar nijpender zullen worden. Tegelijkertijd snakt de planeet naar duurzame voedselproductie, een duurzame voedselketen en een betere verdeling van het geproduceerde voedsel.

De glastuinbouw in het Westland is voor ABB de ideale proeftuin om nieuwe, innovatieve en duurzame oplossingen uit te testen.

Robotica als oplossing voor openstaande vacatures

Het wordt steeds moeilijker om arbeidskrachten te vinden voor de teelt van verse groenten, planten, vruchten en gewassen. Robotica helpt land- en tuinbouwbedrijven om het gebrek aan arbeidskrachten op te vangen en de hoge personeels- en wervingskosten te besparen. Het is een misvatting dat robots mensen overbodig maken – er zijn nog altijd mensen nodig om slimmer te telen – maar robots kunnen een deel van het zware, repetitieve werk voor hun rekening nemen. Desgewenst kunnen robots dag en nacht worden ingezet en daarmee kan flexibel worden ingespeeld op de trend dat de glastuinbouw intensiever en gevariëerder gaat telen.

Begin jaren zeventig bracht ASEA (red.: de ‘A’ in ABB) de eerste industriële robot op de markt. Decennia van ontwikkeling en ervaring hebben ertoe geleid dat deze robots robuust en betaalbaar zijn geworden. In combinatie met de juiste visie-technologie en gereedschappen kunnen industriële robots ook worden ingezet als betrouwbare arbeidskracht in de glastuinbouw. Denk daarbij aan het zaaien, onderhouden, oogsten, verpakken en palletiseren van planten, vruchten en gewassen. Dankzij de ontwikkeling van visietechnologie is het mogelijk om het verse product op het juiste moment te oogsten en eventueel direct te verpakken. Zo wordt een investering in robotica en tuinbouwmechanisatie snel terugverdiend en halen tuinders veel meer waarde uit hun verse product.

Besparing van energie en water

Het is duidelijk dat een grote mate van elektrificatie van de tuinbouwkas noodzakelijk is om, onafhankelijk van aardgas en andere fossiele brandstoffen, te komen tot een duurzame productie van vers voedsel dicht bij stedelijk gebied. De duurzaamheid van elektriciteit is afhankelijk van de methode van opwekken, opslaan en transporteren en aan de kant van de verbruiker kan zo zuinig mogelijk met energie worden omgegaan door automatisering en de inzet van efficiënte bedrijfsmiddelen.

ABB heeft alle ingrediënten om samen met de teler en systeemintegrator een volledig elektrische kas te realiseren. Of het nu gaat om duurzame opwekking van elektriciteit via zonnestroom of windenergie al dan niet met energieopslag of wanneer het gaat om een traditionele netverbinding met transformatoren en energieverdeling.

Het klimaat in de tuinbouwkas is zeer bepalend voor de kwaliteit van de oogst. ABB levert de middenspannings- en laagspanningsfrequentieomvormers voor geothermische installaties en warmtenetten, maar ook in de kas vindt u de energiebesparende frequentieomvormers en zuinige en stille elektromotoren toegepast op de pompen en ventilatoren die voor het optimale binnenklimaat zorgen.

Bij gesloten teeltsystemen als een kas (serre) ligt het waterverbruik tien keer lager dan bij open akkerbouw. In ons land valt nog voldoende regen, maar in grote delen van de wereld is schoon zoet water schaars. ABB technologie stelt systeemintegratoren in staat om water te zuiveren en de kwaliteit te bewaken zodat het kan worden hergebruikt in een circulair systeem voor het beregenen en toedienen van voedingsstoffen.

Een breed spectrum aan lichtoplossingen

Om te groeien, hebben niet alle verse producten zon nodig, maar wel lichtspectrum. De moderne glastuinbouw maakt in toenemende mate gebruik van lichtsystemen om de groei en de kenmerken van verse producten te beïnvloeden en de opbrengst te vergroten.

Die lichtsystemen kunnen ook dienen voor experimentele verticale boerderijen, oftewel teeltsystemen in gebouwen zonder daglichtvoorziening. Vooral in verstedelijkt gebied bieden die verticale boerderijen de mogelijkheid om verse producten die veel lucht of water bevatten zo vers en smaakvol mogelijk bij de consument op het bord te krijgen. ABB levert oplossingen om zulke lichtsystemen op een duurzame manier te schakelen, te beveiligen en te monitoren.

Big data, IoT en blockchain in land- en tuinbouw

Ook in de land- en tuinbouw speelt big data een belangrijke rol om te komen tot innovaties. Via moderne communicatiemogelijkheden zijn de installaties onderling verbonden en communiceren ze met elkaar en/of met een cloudserver. De digitale oplossingen uit het ABB Ability™-programma bieden op basis van verzamelde data oplossingen om installaties en energiestromen  continu te optimaliseren. Boeren en tuinders krijgen hiermee de handen vrij om zich volledig op hun kernactiviteiten te richten en de analyse van de data stelt hen in staat weloverwogen beslissingen te nemen.

Als consument en als maatschappij stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit van ons voedsel en de manier waarop het wordt geproduceerd, geconserveerd en gedistribueerd. Met behulp van track & trace oplossingen zijn we in staat om de kwaliteit van verse producten te waarborgen. Met behulp blockchain kunnen we de voedselketen bewaken, en de veeleisende moderne consument garanties bieden over de oorsprong en kwaliteit van voedsel.

World Horti Center

Wilt u meer weten over onze technologie voor de land- en tuinbouw? ABB heeft voor u een informatiestand in het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk, waar onderzoek, onderwijs en ondernemers elkaar vinden om samen te innoveren. Want met elkaar kunnen we veel meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Daarom bent u van harte welkom om ons op afspraak te bezoeken.

Het ROC Mondriaan, dat ook in het WHC is gehuisvest, heeft voor onderwijsdoeleinden een ABB robot aangeschaft waarmee de leerlingen bekend worden gemaakt met deze vorm van automatiseren. Bovendien hebben deze leerlingen allemaal een licentie voor ABB RobotStudio om te kunnen werken aan een digital twin nog voordat een roboticaoplossing is gerealiseerd.

Categorieën and Labels
Over de auteur

Marcel Zevenbergen

Marcel Zevenbergen, Segment Team Leader Food and Beverage ABB Benelux. Marcel vormt samen met een steeds groter wordende groep collega’s een team dat zich richt op deze sector, bijvoorbeeld op het vlak van elektrificatie, aandrijftechniek en digitalisering in de tuinbouw. Werkt bij ABB sinds 1989.
Opmerking bij dit artikel plaatsen