Het wonen van morgen: slimmer, zuiniger, duurzamer en 100 procent elektrisch

De energietransitie is in volle gang

Willen we in Nederland en België  de ambities vanuit het Parijse klimaatakkoord halen, dan moeten we nu met slimme oplossingen aan de slag. Een belangrijke pijler is het verlagen van het energiegebruik van woningen.


De hernieuwbare, gedecentraliseerde energieproductie heeft verregaande gevolgen voor de manier waarop we onze woningen in de toekomst zullen (ver)bouwen en inrichten. Nederlandse woningen kunnen op allerlei manier toekomstbestendig worden gemaakt. Van de aanpak van de schil tot het aanpassen van de installaties (Trias Energetica). Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om vastgoed levensloopbestendig en slim te maken. Ook de manier waarop we als consumenten onze energie verbruiken en betalen, zal radicaal transformeren. De energie-neutrale smart homes van de toekomst creëren we door de koppeling van systemen en inzicht in energiegebruik. Alleen slimme energiebesparende oplossingen, gekoppeld aan inzicht en comfort, kunnen leiden tot maximale energie-efficiëntie. We signaleren de volgende vijf trends:

Volledig elektrische woningen

Fossiele energie is op de terugweg. Voor aardolie is die neerwaartse beweging al even ingezet, en gas lijkt te volgen. De Nederlandse overheid wil voor 2030 1 miljoen woningen verduurzaamd hebben en van de gasaansluiting af halen. Sinds dit jaar is het niet meer verplicht om nieuwe woningen op te leveren met een gasaansluiting. Ook in België staat gas ter discussie.

De Smart Energy Management (SEM) modules van ABB spelen in op die ontwikkeling. Samen met onze partners ontwikkelden we slimme energie-units met warmtepomp, ventilatie, KWh-meters en een zonnepaneelomvormer van ABB. De, ook hierin opgenomen, SEM-module zorgt voor de afstemming en de optimale balans tussen energievraag en gebruik binnen een woning. De duurzaam verkregen energie vanuit zonnepanelen en de warmtepomp wordt gemonitord, binnen de woning gehouden en optimaal afgestemd op het verbruik.

Met deze innovatieve oplossing willen we mensen ‘ontzorgen’. Door middel van datageneratie en visualisatie geven we bewoners inzicht in hun energieverbruik.Door hun energieconsumptie voortdurend te meten en bij te sturen, zorgt SEM voor lagere energiekosten voor de bewoners.

Intelligente woningen

Via het Internet of Things kunnen we de fysieke wereld steeds beter koppelen aan de digitale wereld. Alle voorwerpen in huis – of binnen smart cities zelfs in hele wijken en steden – staan met elkaar in verbinding en communiceren onderling. Steeds meer zaken waar mensen nu nog heel bewust over moeten nadenken, zullen in de toekomst automatisch gebeuren.

Als we onze woningen intelligenter maken, passen ze zich automatisch aan onze persoonlijke wensen en behoeften aan. In de winter slaat de verwarming aan op het moment dat we op het werk vertrekken, in de zomer zorgt de airco ervoor dat we thuiskomen in een heerlijk gekoeld huis. Zo krijgen we niet alleen extra comfort, maar vermijden we ook energieverspilling. We gebruiken onze energie veel efficiënter, en we halen onze energierekening naar beneden.

Steeds compactere batterijen

Energie wordt steeds meer decentraal geproduceerd. We zien in steeds meer woningen batterijen toegepast worden die de opgewekte energie kunnen opslaan. Zo gaat energie uit zon en wind niet langer verloren, maar kan ze vastgehouden worden om te gebruiken op donkere en windstille momenten.

Batterijen waren – en zijn – nogal fors, maar de laatste jaren zien we veel ontwikkelingen op het gebied van miniaturisatie. Met onze ervaring in opslagsystemen spelen we ook een rol in deze evolutie. Thuisbatterijen helpen ook om onze woningen nog intelligenter te maken. Op momenten dat ze veel energie hebben opgeslagen, kunnen de intelligente systemen de opdracht geven om die extra aan te wenden. Op momenten dat er weinig energie voorhanden is, zorgt het intelligente huis ervoor dat het zo weinig mogelijk energie verbruikt.

Nieuwe spelers, nieuwe prijzen

Samen met de energietransitie is ook de energiemarkt volop in beweging. Energieleveranciers ontwikkelen volop nieuwe businesmodellen zoals de energieprestatiecontracten. Maar ook nieuwe, soms bijzonder verrassende spelers begeven zich op de markt. Een dynamische energiemarkt is ook goed nieuws voor de consument. Denk maar aan prijzen die kunnen fluctueren op basis van vraag en aanbod.

Maar de grootste revolutie is waarschijnlijk dat de consument niet alleen zelf energie gaat produceren, maar die ook zelf kan verkopen (Local Energy Communities). Nieuwe technologieën als blockchain vergemakkelijken dat soort transacties. Als we de niet-verbruikte energie onderlinggaan verkopen, hebben we dan nog energieleveranciers nodig?

Een centraal gecoördineerde wijkaanpak wordt relevanter dan ooit

We zien dat de grenzen tussen industrie en consumenten vervagen en dat we per wijk naar de beste energie-oplossingen moeten zoeken. Fabrieken bieden bijvoorbeeld de restwarmte van hun installaties aan in warmtenetten die naburige woonwijken van energie voorzien. Ook datacenters laten de energie die ze zelf produceren niet langer verloren gaan en maken ze beschikbaar op het net. De oude scheidingslijnen verdwijnen, ook de industrie en de consument zijn geconnecteerd zoals nooit tevoren.

Categorieën and Labels
Over de auteur

Ben Pol

Business Development Manager. Momenteel bezig met tal van ontwikkelingen in de Gebouwde omgeving, om te bekijken waar ABB waarde kan toevoegen in het realiseren van Smart Homes & Intelligent Buildings. De energietransitie alsmede IoT (ABB Ability™) staat hierbij centraal.
Opmerking bij dit artikel plaatsen