De groene scheepvaartrevolutie staat voor de deur

De scheepvaart is aan een groene revolutie bezig

Minder energieverspilling, minder uitstoot, en op termijn zelfs helemaal géén uitstoot meer. ABB wil hier een pioniersrol spelen. Zo kunnen onze ‘snellaadstations’ voor auto’s en vrachtwagens ook helpen om boten in de toekomst volledig elektrisch te laten varen.

De scheepvaart is verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om te vermijden dat samen met het transport over water ook de schadelijke uitstoot verder toeneemt, werkt de scheepvaartsector hard aan het vergroenen van de vloot.
De tijd dat zware olie de propellers van schepen aandreef – met forse zwavelemissies tot gevolg – is stilaan voorbij. In grote delen van Europa is een strenge zwavelnorm van kracht, die rederijen verplicht om minder vervuilende marine fuel te gebruiken. Zware olie maakt gelukkig steeds meer plaats voor schonere diesel.

Energie-efficiëntie de hoogte in

Met ABB helpen we de scheepvaart om nog een stuk verder te gaan. We hebben van oudsher tonnen ervaring met elektriciteit, en we hebben tegelijkertijd een ruime ervaring in automatisering. In de scheepvaart kunnen we die twee wereld met elkaar verzoenen.

Door schepen te elektrificeren en te automatiseren, zorgen we voor een veel hogere energie-efficiëntie. Op basis van het weer, de stroming, het aantal nog te varen zeemijlen en tal van andere indicatoren bepaalt onze software automatisch welk vermogen welke dieselgeneratoren moeten leveren. Deze software is een onderdeel van het ABB Ability-programma, maar er zijn ook speciaal gemaakte applicaties beschikbaar voor AC500- en AC800-controllers.

Vroeger draaiden die generatoren vaak non-stop op volle krachten, nu alleen nog wanneer het echt nodig is. Er gaat véél minder energie verloren op die manier, en de uitstoot van schadelijke stoffen loopt ook fors terug.
Bovendien verhoogt het systeem dat de generatoren aanstuurt ook nog eens de veiligheid aan boord. Elke generator wordt immers gemonitord, bij een defect of – erger nog – een brand komt er onmiddellijk een melding. Een schip gaat ook langer mee, want de geïntegreerde software kan perfect aangeven wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Deze ‘ABB Ability™ Collaborative Operations for Marine’-software wordt geleverd binnen de Marine business line.

Volledig elektrische schepen

Maar daar stopt het niet bij. Lang niet. Er varen al hybride schepen rond, die deels op LNG worden aangedreven. Net als bij auto’s en vrachtwagens een mooie tussenstap in de transitie, maar net als bij het transport over land zal het transport over water in de niet eens zo heel verre toekomst 100 procent elektrisch is.

Het kransje non-believers is luid en hardnekkig, maar laat je daar niet door misleiden: diesel zal verdwijnen. En dan moet ook de scheepvaart klaar zijn voor een elektrische toekomst. Bij de veerboten over kortere afstanden zijn al exemplaren die volledig elek-trisch varen. Zonder uitstoot. Zonder geluid.

Ook hier hebben we met ABB ons steentje aan bijgedragen. Onze snellaadstations kunnen auto’s en vrachtwagens nu al op heel korte tijd van veel stroom voorzien. Een niet-maritieme oplossing, maar als we auto’s en vrachtwagens snel kunnen opladen, waarom dan geen veerboten?

Veerboten die de hele dag dezelfde afstand afleggen, blijven vaak amper tien minuten in de haven, om dan weer nieuwe passagiers naar de overkant van het water te varen. Die boten moeten dus ook heel snel voldoende stroom laden om de overtocht te maken. Eén veerboot vraagt evenveel elektriciteit als twee vrachtwagens, of zelfs iets minder. Het is dus perfect mogelijk om onze snellaadstations ook voor veerboten in te zetten.

Innovatie op volle toeren in de scheepvaart

De grote zeereuzen zullen nog niet meteen volledig elektrisch varen. Vanuit China of Zuid-Amerika haal je Rotterdam of Antwerpen nog lang niet op elektriciteit. Maar ook hier zijn we hoopvol gestemd. Batterijen die energie kunnen vasthouden, zijn in volle ontwikkeling. Ze worden heel snel efficiënter én goedkoper. Nu krijgen ze nog geen cruise- of containerschip de oceaan over, maar als de batterijen zich aan het huidige tempo blijven ontwikkelen, gaat dat ook geen eeuwigheid meer duren.

En batterijen zijn niet de enige innovatie die de scheepvaart radicaal kunnen vergroenen. Ook het onderzoek naar brandstofcellen – die chemische energie omzetten in elektrische energie – gaat met rasse schreden vooruit.

We hebben geen glazen bol. We durven niet voorspellen wanneer schepen helemaal niéts meer uitstoten. Maar de duurzame transitie staat – hoewel misschien minder zichtbaar voor buitenstaanders – helemaal bovenaan de agenda in de scheepvaartsector. De steile opmars van het transport over water kan absoluut hand in hand gaan met het terugdringen van de schadelijke uitstoot.

Categorieën and Labels
Over de auteur

Maurice Seijkens

Benelux Sales Manager ABB Marine & Ports. Commercieel verantwoordelijk voor de activiteiten van ABB Marine & Ports in de Benelux. Bij ABB sinds 2015, meer dan 25 jaar werkzaam in de maritieme industrie.
Opmerking bij dit artikel plaatsen