Стефан Янков
Стефан Янков работи в АББ България като ръководител продуктово развитие и маркетинг за продукти ниско напрежение. Основната му дейност е съсредоточена в областта на разпределителни уредби ниско напрежение, табла за управление на електродвигатели, прекъсвачи и разединители НН.

Posts

Нещо не е наред! Моля, опитайте отново или се свържете с администратора на сайта

Иновацията в аварийното и евакуационно осветление идва с PrimEvo ОТ АББ

Решения, които да ни гарантират лесна поддръжка и безпроблемна работа.

Ekip SmartVision променя начина, по който промишлеността наблюдава, управлява и оптимизира своите енергийни разходи

Облачната платформа на АББ повишава надеждността и може да увеличи спестената енергия с до 30%

SACE Emax2 поставя нови стандарти в развитието на въздушните прекъсвачи

Новото поколение въздушни прекъсвачи на АББ увеличава сигурността на системите ниско напрежение и улеснява работата на проектанти, инсталатори и потребители

Селективност – видове, приложение, софтуер и таблици за избор.

Защо селективността е важна при избора на защитна апаратура.

Новият стандарт за типово тествани табла EN 61439

Развитие и усъвършенстване на дефинициите типово тествани разпределителни уредби. Стандарт EN 61439