Симона Колева

Posts

Нещо не е наред! Моля, опитайте отново или се свържете с администратора на сайта

Когато нещата се нареждат, а ти не можеш да повярваш

От кандидатстването за една стипендия, до стажантската програма и проектната работа в една от най-големите инженерингови компании в България.