Запознайте се със стипендиантите на АББ Фондация Юрген Дорман – Христо Писарев

Представяме ви Христо Писарев от Технически университет - София, филиал Пловдив, който спечели престижната стипендия през 2019, в първата година от своето обучение.

Разкажи ни за себе си – какво учиш, с какво се занимаваш и от кога си стипендиант на АББ.

Аз съм Христо Писарев, студент трети курс в Технически университет – София, филиал Пловдив. Специалността, която изучавам, е Автоматика, информационна и управляваща техника, в чиято основа са заложени компютърната техника и технология за реализация на автоматизация в различни сфери на човешката дейност.

Спечелих стипеднията на АББ през 2019г., когато още бях първи курс, но знаех какво искам да постигна още преди това и си го бях поставил за цел, която реализирах.

В момента използвам времето си прекарано в университета, за да се сдобия с възможно най-много знания и контакти, които да ми послужат в бъдеще както в личен, така и в професионален план. В свободното си време се интерисувам от технологичните новости и иновации в сферата на автоматизацията и автомобилостроенето.

По какъв начин стипендията спомогна за развитието ти?

Стипендията ми зададе силен старт в кариерата още в самото начало, давайки ми много неща – от финансова стабилност до контакти с хора в АББ с голям опит в професионалната сфера, в кояти търся реализация.

Финансовото спокойствие за мен се изразява в това, че като студент не ми се налага да работя работа, която не е свързана с моите интереси ,а имам цялото свободно време да се фокусирам върху обучението си и  да ставам все по-добър в това, което желая да постигна в личен и професионален план.

Контактите и приятелставата, които изградих също имат огромно значение за мен, защото знам, че пред каквато и трудност да бъда поставен, има към кого да се обърна. Като например моят ментор, с който стипендията на АББ ме срещна. Той ми показа как много от теоритичните знания , усвоени в университета, могат да бъдат приложени на практика и също сподели своя личен опит. Това ми даде възможността да се запозная с неща, до които никога не бих могъл да се докосна, ако бях разчитал единствено на конвенционалното образование. Знам, че каквито и препятствия да има пред мен по време на обучението ми,  той винаги ще ми даде точния съвет, който би ми помогнал да се справя с проблема.

Разкажи ни за твой реализиран проект, свързан с инженерното ти образование (или участие в някаква разработка/състезание/проучване)

Oбичам самостоятелно да разработвам свои проекти насочени към автоматизация и програмиране, защото работейки без чужда намеса се сблъсквам с пробеми, чиито решения сам трябва да намеря. В момента  се занимавам с адаптация на автоматизирано  осветление на дома и колата ми с цел модернизация и повищаване на  ефективността, която се изразява в най-добри резултати с възможно най-малко използвани енергийни ресурси. Целта е спрямо атмосферните условия системата сама да успява да се оптимизира така, че да доставя необходимото количество осветление без да разхищава енергия, защото за мен една система да е максимално ефективна, е най-важното нещо.

Друг проект, който съм оставил на заден план за момента, са изграждане на импулсно захранване, с което мога да провеждам различни тестове и да правя допълнителни модификации.

Също така членувам в Клуба по Роботика в университета, където намирам хора, с които имаме общи интереси, визия за бъдещето. С тях винаги може да се споделят знания и опит.

Как виждаш развитието си в следващите години? Какво искаш да постигнеш до края на обучението си?

Завършването на сегашната ми бакалавърска степен не слага край на обучението ми. Аз имам желанието да постигна повече в академичен план, като успея да придобия и магистърска степен в сферата на автоматизацията. Мисля, че това ще ми донесе допълнителни дивиденти и лично удовлетворение.

Искам да намеря работна среда, която едновременно да ми носи сигурност, но и да ме поставя ежедневно пред проблеми, които с придобитите знания ще трябва да разрешавам. Може би не винаги ще се спрявам, но точно заради това искам да бъда заобиколен от знаещ, можещ и мотивиран екип, който би ми помогнал.

Какво е посланието ти към студентите, които все още не знаят или не са кандидатствали за стипендията? 

Според мен трябва да кандидатстват независимо от обстоятелствата, защото дори и да не  стигнат до финален етап, на първо място ще е емоцията от самото състезание. По време на самия процес на подобора на степендиант, те ще предизвикат себе си, ще се запознаят с други будни,млади хора и ще станат свидетели на критериите за реализация в световна корпорация. Стипендията отваря много врати за хора с потенциал и желание за развитие, които правят първи крачки в професионалната си кариера. Тя дава солидна основа върху, която те могат успешно да изградят своето бъдеще.

Затова, не се колебайте, а действайте!

Категории and Етикети
За автора

Вилиана Бакалова

Вилиана е Бизнес партньор Човешки ресурси в АББ България. Отговаря за въвеждането на стипендията на АББ Фондация „Юрген Дорман“ в България през 2014г. и избирането на първите стипендианти през 2015г., като през 2019г. отново поема координирането на стипендията в България.
Коментирай тази статия