Как селективността повишава надеждността на електрическата инсталация

Прекъсване на електрозахранването по време на футболен мач от Световното първенство? Дори не бихте искали да си го представите, нали?

Представете си, че тъкмо сте се приготвили да гледате финала на Световното първенство по футбол и точно след първия съдийски сигнал електрозахранването спира. Пълно прекъсване, в целия апартамент. Не бих искал да си го помисля дори.

Това се случи през 2008 година по време на полуфинала между Германия и Турция. Спирането на тока доведе до шест минутно прекъсване на излъчването. Само коментаторите успяха да успокоят зрителите през тези наистина тежки минути на пълно информационно затъмнение от случващото се на стадиона, време което им се струваше като цяла вечност. Избягването на подобни електрически прекъсвания е истинско изкуство. Селективността в електрическите разпределителни табла обаче предотвратяват пълно прекъсване на захранването.

Според мен, електричеството трябва да бъде достъпно навсякъде и по всяко време във времената, в които живеем. В частните имоти токовият удар е дразнещ  и неприятен. В бизнеса обаче едно подобно прекъсване може да коства много извънредни разходи. Но какво всъщност означава селективността на прекъсвачите?

Какво е селективност?

Със сигурност и преди сте чували понятието „селективност“ във връзка с автоматичните прекъсвачи или други защитни устройства. Селективността има за цел да подсигури правилното функциониране на колкото се може повече компоненти от електрическата верига, като дори и по време на възникнала повреда тя ще бъде локализирана и прекъсната без да поврежда останалите уреди по веригата. Селективността се използва при претоварвания на електрическата верига и при къси съединения с особено широко приложение при свръх чувствително оборудване. В резултат на това само малка част от електрическата инсталация е отделена от веригата. Останалите вериги, които не са засегнати от повредата, продължават да функционират правилно и да използват необходимото електрозахранване. По този начин вие ще бъдете спокойни, че няма да пропуснете финала, дори и ако при съседа ви стане късо съединение.

Къде се използва селективността?

Селективността е задължителна почти навсякъде. Изборът на устройства със селективен характер и начинът на оформяне на елетрическата инсталация са важни за увеличаване надеждността на електрическата инсталация и електроуредите. При планиране на една електрическа инсталация, трябва да се вземе предвид разпределението на отделните потребителски групи по веригите.

Какви са предимствата на селективността?

В електрическите инсталации тя:

  • Осигурява надеждност на инсталацията и потребителите през цялото време.
  • Намалява степента на засегнатите от прекъснато електрозахранване електроуреди.
  • Свежда до минимум повредата на компонентите.
  • Осигурява висока сигурност.
  • Позволява бързото откриване и отстраняване на неизправности, тъй като само малка част от инсталацията е изключена.

Добри новини: вече не е необходимо вие или вашия електротехник да правите изчисления и да сравнявате таблици.

Просто решение за разпределителни вериги

Селективните миниатюрни автоматични прекъсвачи от серия S750 и S750DR са решение за съществуващи проблеми със селективността и благодарение на тяхната иновативна технология осигуряват надеждно електро-разпределение по веригата. Специалният им принцип на опериране позволява пълна селективност за автоматичните прекъсвачи. Специфичната им  конструкция осигурява надеждна защитна, независима от системните инциденти или мрежовата конфигурация.

Ех, ако знаехме за тяхното съществуване преди началото на първенството? Поне все още има време да се подсигурите преди финала на Световното първенство по футбол, така, че да се наслаждавате максимално от играта на любимия ви футболен отбор.

Категории and Етикети
За автора

Florian Krackhecke

Ich arbeite bei ABB im Bereich der Niederspannungsprodukte als Produktmarketingmanager für Installationsprodukte. Meine Aufgabenschwerpunkte liegen in der Lebenszyklusbetreuung von Sicherungsautomaten und unserem Stecksockelsystem Smissline TP. In diesem Zusammenhang erstelle ich den richtigen Marketing Mix und unterstütze das operative Tagesgeschäft. Am liebsten erkläre ich jedoch meine Produkte, informiere mich auf Messen und Veranstaltungen über neue Trends, Produkte, Anwendungen und Lösungen im Rahmen der Energieeinspeisung und Verteilung von Niederspannungsanlagen.
Коментирай тази статия