Бъди един от стипендиантите на АББ фондация „Юрген Дорман“

Покажи, че си сред най-добрите млади таланти в инженерните науки у нас и получи подкрепа за своето образование

Качественото образование на младите хора е ключово условие за създаването на силни и отговорни професионалисти в съвременната индустрия. Още повече – специалисти с визия, умения и знания за създаване на “бъдещето” и неговите технологии.

Като глобален лидер и социално отговорна компания АББ силно вярва, че подкрепата на изявените таланти в инженерните науки още от началото на техния професионален път е важна стъпка и дългосрочната инвестиция в по-доброто бъдеще за всички.

Затова и през 2016 година за втори път компанията ще отличи и български студенти от инженерни специалности с годишните стипендии на АББ фондация „Юрген Дорман“. Стипендиите се връчват на студенти от целия свят от 2008 година.

Стипендиите „Юрген Дорман“ – инвестиция в бъдещето

България е една от 10-те държави, в които фондация „Юрген Дорман“ предоставя стипендии на студенти с много добри академични постижения, както и на такива, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да продължат образованието си.

Стипендията се отпуска за максимален срок от 5 учебни години, като се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне на студентите. Размерът на стипендията за България е 5 860 лв. годишно, като включва и еднократно плащане през първата година в размер от 900 лв. за закупуване на компютър.

Освен финансова подкрепа, стипендията осигурява на отличените студенти още редовни сесии с АББ ментори-мениджъри от компанията, курс по английски език и възможност за участие в международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария. По този начин АББ се старае да осигури пълноценна, дългосрочна и цялостна подкрепа за развитието на младите таланти – от обезпечаване на тяхното образование до създаване на силна мотивация за развитие в професията и международни контакти и перспективи.

Критерии за кандидатстване в стипендиантската програма на АББ

Процесът на подбор на стипендиантите се извършва съвместно с университета- партньор (в България – Технически университет в София и филиала на Технически университет в Пловдив) по документи и интервю. Стипендиантите могат да са първи или втори курс във всички факултети и специалности на университетите, а критериите за избора на отличените са въз основа на качества, потенциал и академичен успех.

Срокът за кандидатстване в тази сесия на стипендиите е от 01.03.2016г. до 08.04.2016 г. в кариерните центрове на съответните университети.

Повече подробности за документите, условията и начина на кандидатстване може да прочетете тук.

Българските стипендианти на АББ и отзивите за стипендията

През 2015 г. за първи път в България беше връчена стипендията на фондация „Юрген Дорман“ на трима български студенти – Виктор Георгиев от факултета за френско обучение по Електроинженерство, специалност Електроинженерство, ТУ-София, Евгения Дингилска от факултет „Машиностроене и уредостроене“, специалност „Полиграфия“ и Антон Лазарев, факултет „Машиностроене и уредостроене“, специалност „Машиностроителна техника и технологии“ от филиала в Пловдив.

И тримата споделят, че стипендията им е помогнала значително да се чувстват по-сигурни и спокойни материално и изцяло да се съсредоточат върху своето образование.

АББ ме въведе в света на световно утвърдена фирма, безкомпромисно подкрепяща младите и умни хора. Компания с развитата вътрешна политика, даваща пример как изглежда една преуспяваща, толерантна фирма. Не бих могла да опиша приноса на АББ и Фондация “Юрген Дорман” и неуморно бих продължавала да се уча от успехите им”, коментира приноса на стипендията за своето развитие Евгения.

По думите на Антон Лазарев стипендията му помага да стане част от компания, която истински иска да развива инженерната професия в България. “Видях много хора, за които работата не е само печелене на пари, а една обща цел и визия, към която те вървят заедно. Аз мисля, че всеки един млад инженер би искал да стане част от такъв екип”, допълва той.

За Виктор, ако искаш да успееш, трябва да знаеш, че най-точното мерило за успеха са усилия, волята и желанието. “А стипендията на фондация „Юрген Дорман“ определено е  възможност, която не бива да се изпуска”.

Не изпускайте възможността и вие да станете един от стипендиантите на АББ! Кандидатствайте още сега и сподлете информацията за нея.

Категории and Етикети
За автора

Кристина Енчева

Кристина е специалист "Човешки ресурси" и координатор на стипендиантска програма "Юрген Дорман" в АББ България. Тя има магистърска степен по "Управление на Човешките ресурси" и е силно мотивирана да открива таланти, които да станат част от технологичното семейство АББ.
Коментирай тази статия