Селективност – видове, приложение, софтуер и таблици за избор.

Защо селективността е важна при избора на защитна апаратура.

Във всеки един проект обикновено има изисквания за селективност. Селективността може да бъде различни видове  – селективност по ток, селективност по време, време-токова селективност, енергийна селективност и зонова селективност (постига се чрез комуникация между прекъсвачите разположени на различни нива). Селективността означава, че при възникване на к.с. или претоварване реагира защитната апаратура разположена най-близко над защитаваното електрооборудване, докато останалата защитна апаратура остава незасегната. По този начин се избягва неселективното изключване на товари без да има причина за това.

Повече информация можете да намерите на страницата на АВВ.

 

Selectivity

Категории and Етикети
За автора

Стефан Янков

Стефан Янков работи в АББ България като ръководител продуктово развитие и маркетинг за продукти ниско напрежение. Основната му дейност е съсредоточена в областта на разпределителни уредби ниско напрежение, табла за управление на електродвигатели, прекъсвачи и разединители НН.
Коментирай тази статия