ACS355 – честотният инвертор, който задвижва и управлява Вашите помпи с енергия от слънцето

Независими, надеждни, възобновяеми - соларни честотни инвертори за управление на помпи ACS355

Според някои източници, повече от половината от произвежданата в света електронергия се използва за задвижване на помпи. Когато няма разпределителна мрежа, моторите на тези помпи обикновено се захранват от генератори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене. Дори и да не вземе предвид шума и аромата на изгорели газове, едно такова решение е твърде скъпо.

За да реши този проблем, АББ създаде соларният честотен инвертор ACS355. Той може да управлява помпи, като използва директно енергията, генерирана от фотоволтаични панели. Когато има достатъчно слънчево греене, честотният инвертор стартира автоматично и управляваният от него двигател задвижва помпата. При залез или когато няма достатъчно слънчева светлина, инверторът сам ще изключи двигателя. Разбира се работата може да продължи, като инверторът бъде захранен от обикновен дизел генератор или от разпределителната мрежа (ако има такава).

Соларни честотни инвертори за управление на помпи ACS355
Соларни честотни инвертори за управление на помпи ACS355

Базиран на стандартните честотни инвертори за управление на машини, ACS355 е изключително лесен за инсталиране, настройка и експлоатация. Същевременно, в него са интегрерани специфични функции, свързани с работата с фотоволтаични панели и управлението на помпи, като например MPPT (Maximum Power Point Tracking) функция, следене за суха помпа и т.н. Честотните инвертори ACS355 са създадени с грижа за околната среда, имат дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. те осигуряват независимост от разпределителната мрежа, нямат вредни емисии и шум. Гамата от мощности е от 0.37 до 18.5 kW и покрива над 80% от помпите, използвани в областите на приложение на ACS355.

Цялата система се състои от четири компонента – фотоволтаичните панели, честотният инвертор ACS355, двигателя и помпата. ACS355 изполва фотоволтаичните панели като източник на захранващо напрежение. Панелите се свързват директно към DC входовете на ACS355.

Най-често ACS355 се използва в напояването на земеделски площи, рибни стопанства, водоснабдяване на малки обекти. Повече информация за тези изключително полезни продукти можете да намерите на този адрес.

Ако имате допълнителни въпроси към начина на избиране на соларните честотни инвертори ACS355, условията на доставка, тяхното инсталиране и поддръжка, моля не се колебайте да се обърнете към нас.

 

Категории and Етикети
За автора

Васил Такев

Васил Такев е Старши мениджър продажби на продукти ниско напрежение. Основните му професионални интереси са в областта на междуфирмените продажби; разпределителни табла НН и МСС; инсталации за промишлено електрозахранване; корекция на фактора на мощността и качество на електрозахранването.
Коментирай тази статия