АББ технологии, които промениха света – Задвижвания с честотни регулатори

Намаляване на загубите в енергийната верига.

Задвижванията с честотни регулатори контролират дали скоростта на въртене при електродвигателите съответства на извършваната дейност и коригират движението, като това води до спестяване на електроенергия и подобряване на техническите характеристики в промишлените предприятия, магазини, офиси и домове по целия свят.

Има няколко елемента от оборудването, които са от решаващо значение за промишлените процеси и без съмнение един от тези елементи е електрическият двигател. В действителност около две трети от произведената електроенергия по света се превръща от електрическите двигатели в механична енергия.

По-голямата част от двигателите се използват за задвижване на вентилатори, помпи и компресори. Малко известен факт обаче, е че тези съоръжения работят с постоянна скорост през цялото време, дори когато това не е необходимо, като се използват дросели или вентили за контролиране потока на течности или газове. Това само по себе си води до огромни разходи за електроенергия и генериране на големи количества CO2 емисии, което е излишно и напълно предотвратимо.

Ето тук идва силата на задвижванията с честотни регулатори на АББ

От края на 60-те години до днес, АББ задвижванията с честотни регулатори контролират основни показатели на двигателя и адаптират неговата скорост и въртящ момент точно към изискванията на съответното оборудване.

Задвижванията с променлива скорост в промишления сектор са оборудвани с революционната АББ технология DTC (Direct Torque Control – директно управление на въртящия момент). При нея чрез математически анализ се определя състоянието на двигателя при изключително висока скорост. Това дава възможност задвижванията да управляват прецизно двигателя и да реагират бързо на внезапни промени в процеса и натоварването.

В резултат от това настъпва рязко намаляване на консумацията на електроенергия – обикновено с около 50 процента в приложения на помпа, вентилатор и компресор – и значително подобряване в процеса на управление.

Задвижванията на АББ се използват за подобряване на енергийната ефективност в множество отрасли и услуги. От еднофазни жилищни и търговски сгради до огромни, изцяло електрически задвижвани системи, които захранват цели инсталации за втечняване на природен газ, както и безредукторните задвижвания на огромни мелници за смилане на руда и минерали.

В действителност, задвижванията са неразделна част и от много по-мащабни АББ проекти за енергетиката и автоматизацията, които помагат на клиентите да използват електроенергията по-ефективно и да увеличават производителността в енергоемките индустрии, като производство на цимент, метали, минно дело, нефт и газ, производство на електроенергия, както и целулоза и хартия.

Безредукторно мелнично задвижване (GMD)

АББ инсталация на безредукторно мелнично задвижване в мина за добив на мед  - Ескондида в Чили
АББ инсталация в мина за добив на мед – Ескондида, Чили

Едно гигантско безредукторно мелнично задвижване (GMD) на АББ се намира в медната мина Ескондида в Чили. Безредукторните мелнични задвижвания са АББ иновация, която съчетава огромен капацитет и груба сила с енергийно-ефективна работа и надеждност.

Забележителни резултати
Някои от подобренията, постигнати от АББ задвижвания в енергийната ефективност, производителност и управление на процеси са наистина забележителни. Ето и няколко примера:

  • Четири AC задвижвания ниско напрежение на АББ, дават възможност на Британската  банка Coutts&Co да направи иикономия на енергия от 90%, посредством експлоатация на помпите в климатичните системи с една малка част от тяхната предишна скорост на въртене. Икономиите са на стойност около 110 хиляди щатски долара годишно и са намалили емисия от въглероден двуокис на компанията, възлизаща на 500 метрични тона за година.
  • Две DC задвижвания на АББ – Като част от по-голям проект на АББ за реконструкция на минен подемник в KGHM мина за мед в Полша се намалява продължителността на цикъла на подемника за 1053м преместване от минната до повърхността. С реконструкцията, производителността на мината се е увеличила с  15 процента и се е предоставя възможност на KGHM да удължи експлоатационния период на всички 30-годишни двигатели.

Като завършек бих желал да онагледим реалното приложение на задвижвания с честотни регулатори: Видео.

Категории and Етикети
За автора

Тонимир Петров

Тонимир Петров е мениджър комуникации в АББ в България и има отговорната задача да се грижи за фирмения имидж, управление на съдържанието, дигитален маркетинг, позициониране на бранда, и управлението на проекти и събития свързани с тези отговорности.
Коментирай тази статия